Sau 2 ngày làm việc, ngày 12/1 tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6 khoá VII đã bế mạc, hoàn thành các nội dung đề ra. 

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về ”Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng xã hội nông thôn ổn định, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc”; thống nhất 14 chỉ tiêu chủ yếu cho công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phát động thi đua năm 2021 với chủ đề: Dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2020. 

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng, Chỉ thị số 34 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng gắn với tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp uỷ, chính quyền địa phương phát động. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với những việc làm, công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Hội; thi đua xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, trong thời điểm hiện nay, khi dịch bệnh  COVID – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID – 19 nhằm tập trung thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép. Các cấp Hội quyết tâm vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững theo phương châm: “mỗi thôn, bản, xóm, làng là một pháo đài, mỗi hội viên nông dân là một chiến sĩ chống dịch”.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2021

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát hiện, bồi dưỡng những tấm gương tập thể, nhất là chi hội nông dân, cá nhân hội viên nông dân tiêu biểu để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng và lan toả. 

Đổi mới các nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và tôn vinh đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, minh bạch, đúng người, đúng việc. Các cấp Hội cần quan tâm khen thưởng những tập thể nhỏ, cán bộ trực tiếp công tác ở cơ sở, hội viên nông dân, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành, các cụm thi đua cùng ký kết giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện các nội dung thi đua đã được phát động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao Cờ thi đua của Trung ương Hội cho 17 đơn vị Hội Nông dân tỉnh, thành có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; tặng Bằng khen cho 30 đơn vị đạt danh hiệu tập thể xuất sắc; Bằng khen của Trung ương Hội cho 24 Hội Nông dân tỉnh, thành đã có những thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ, phòng chống dịch COVID - 19 và thiên tai năm 2020./.


Minh Châu