Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ vừa tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010. Đồng chí Ngô Đức Vượng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bùi Trung Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009.

 

Đồng chí Bùi Trung Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009.  

Năm 2009, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ đã chủ động tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu ban hành kịp thời nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, tham mưu với cấp ủy kiện toàn, bổ sung cán bộ các cấp; xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch; củng cố tổ chức Đảng yếu kém; khắc phục tình trạng khu dân cư chưa có chi bộ độc lập, chưa có đảng viên; củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thực hiện, triển khai tốt các nội dung các chỉ thị, nghị quyết của TƯ và Tỉnh ủy; xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ trên các lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo phân cấp quản lý...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đức Vượng đã đánh giá cao những kết quả mà ngành Tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được trong năm 2009 và chỉ ra một số hạn chế: Ở một số địa phương, đơn vị, công tác cán bộ vẫn còn nhiều hình thức, thiếu tính chiến đấu cũng như trách nhiệm cho nên công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện nghiêm túc, coi đây là khâu tiền đề và hết sức quan trọng để quy hoạch, bố trí hay xử lý cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ ở một số ngành, địa phương còn thiếu bước đột phá và khép kín; công tác chuẩn hóa cán bộ đã có nhiều tiến bộ song chất lượng còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, ý thức của một số cán bộ đảng viên còn chưa cao; Công tác luân chuyển cán bộ từ cấp huyện đến cấp xã còn nhiều khó khăn, vướng mắc, thậm chí có nơi còn hiểu sai về công tác luân chuyển với công tác điều động cán bộ... Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Công tác tổ chức xây dựng Đảng phải được gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện với tinh thần "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"; nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát và bảo vệ tổ chức Đảng, bảo vệ cán bộ. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên cũng phải tự bảo vệ mình và tạo “sức đề kháng tốt” để chống lại những âm mưu “diễn biến hòa bình” trong nội bộ chính trị. Cần xử lý nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên vi phạm và đưa ra khỏi đảng những người không đủ tư cách, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn kết nạp đảng. Cần đổi mới tư duy của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác cán bộ của các cơ quan, tổ chức; phối hợp tốt giữa tổ chức Đảng và tổ chức chính quyền trong công tác tổ chức cán bộ. Quyết tâm đổi mới một số cơ chế, chính sách cán bộ, nhất là cơ chế thu hút người có tài, có tâm huyết vào các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009 đã được khen thưởng.