Quân khu 5: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Thứ sáu, 13/05/2022 22:14
(ĐCSVN) – Tại hội nghị, hơn 200 cán bộ các cấp đã được nghe Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 thông báo một số nội dung chính kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng 13/5, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các cơ quan Quân khu; cùng một số đại diện liên quan.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Thái Đại Ngọc quán triệt một số nội dung chính kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Tại Hội nghị, hơn 200 cán bộ các cấp đã được Trung tướng Thái Đại Ngọc thông báo một số nội dung chính kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 4 đến ngày 10/5 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham những, tiêu cực; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghe báo cáo chuyên đề về “Xung đột Nga – U-crai-na: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra”.

 Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương (hoàn thiện và thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật về đất đai; nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng Đảng từ gốc, từ cơ sở; triển khai nghị quyết của trung ương sát hợp với địa phương; thống nhất thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực).

 Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

 Đồng chí Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, giáo dục sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin, anh: Phan Định
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực