leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 2/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 3 mở rộng đánh giá tình hình các mặt công tác quý 1/2021 và bàn phương hướng, nhiệm vụ quý 2/2021.

Dự thảo báo cáo tình hình công tác quý 1/2021 tại Hội nghị đánh giá: Mặc dù trong bối cảnh cảnh tình hình chung cả nước và TP còn nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và Nhân dân TP  thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP được kiểm soát (chưa phát hiện ca lây nhiễm mới trong cộng đồng); tình hình kinh tế - xã hội từng bước khôi phục và có sự phát triển trên một số lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư; thu ngân sách tăng khá; nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch mới được nghiên cứu, đầu tư, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực; thị trường hàng hóa được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân.

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua nhiều định hướng, cơ chế, chính sách quan trọng, nhất là Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo nền tảng, định hướng, cơ sở pháp lý cho TP phát triển trong thời gian tới.

Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tết Âm lịch và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, TP. TP cũng chuẩn bị, chăm lo tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón xuân, vui Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, tiết kiệm, vui tươi.

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được chỉ đạo triển khai đảm bảo quy trình, quy định, bám sát kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng, tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sự phục hồi kinh tế TP chưa đồng đều, nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch COVID-19, nhất là ngành dịch vụ du lịch, công nghiệp; tình hình đời sống, việc làm của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn; công tác xúc tiến đầu tư gặp nhiều trở ngại; một số công trình trọng điểm vẫn còn chậm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả mà các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP đã nỗ lực để đạt được trong 3 tháng đầu năm 2021.

Theo đồng chí, những kết quả bước đầu kể trên là cơ sở để Đảng bộ TP  cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP; đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm của Đảng bộ trong việc lãnh đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương này trong thực tiễn cuộc sống.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong quý 2/2021, Hội nghị xác định tập trung 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt một số chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ TP và Chương trình hành động của Đảng bộ TP về thực hiện các Nghị quyết kể trên gắn với xây dựng các chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa 03 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ TP đã xác định.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; thực hiện công tác quy hoạch, phát triển TP, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường; tiếp tục tập trung công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác chính trị tư tưởng, quản lý hoạt động báo chí, mạng xã hội, định hướng dư luận xã hội đối với những vấn đề nổi lên...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận và thông qua Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP; thông qua danh mục các đề án, chương trình cụ thể hóa ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP; thông qua Đề án Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; thông qua Nghị quyết về chuyển đổi số của TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, cho ý kiến đánh giá tình hình các mặt công tác quý I/2021 và bàn nhiệm vụ thời gian tới.

Quý 1/2021, tình hình thu hút đầu tư vào Đà Nẵng khả quan, trong đó TP đã cấp mới 09 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 146,41 triệu USD; có 05 lượt dự án tăng vốn thêm 9,372 triệu USD; cấp quy định chủ trương đầu tư cho 05 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 393,822 tỷ đồng...

Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý 1/2021 ước đạt 16.251,7 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 357 triệu USD, tăng 1,7%. Sản xuất Công nghiệp còn nhiều khó khăn do thị trường chưa phục hồi, song một số ngành công nghiệp chế biến - chế tạo chủ lực tăng trưởng khá như: Chế biến gỗ tăng 121,2%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 74,2%. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 5.897 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 11,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt 4.763 tỷ đồng, bằng 26,8% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.115 tỷ đồng, bằng 31,42% dự toán… (Trích dự thảo báo cáo quý 1/2021 của Thành ủy Đà Nẵng).
Tin, ảnh: Đình Tăng