Đó là nhấn mạnh của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII diễn ra ngày 29/4.

leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.  (Ảnh: AS)

Quan trọng là phải hành động

Bí thư Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP đã phản ánh đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị của TP trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bao gồm cả những nội dung có tính chất thường xuyên và những việc trọng tâm, trọng điểm, mang tính điểm nhấn, đột phá để tập trung nguồn lực và có những giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

“Nghị quyết của Thành ủy về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp khi được ban hành sẽ tạo chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ của TP, từng bước đổi mới tư duy và xây dựng đội ngũ bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển ngang tầm nhiệm vụ, không chỉ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các nhiệm kỳ tiếp theo; qua đó, sẽ góp phần quan trọng giúp TP đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới” – Bí thư Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đồng chí nêu rõ, sau Hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo tổng hợp tiếp thu nghiêm túc, tối đa các ý kiến góp ý của Ban Chấp hành và ý kiến của các đại biểu; hoàn thiện và ban hành để cả hệ thống chính trị TP tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, như tinh thần đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Việc chúng ta ban hành chương trình hành động và nghị quyết là rất quan trọng và đúng đắn. Nhưng quan trọng hơn, đó là chúng ta tổ chức thực hiện như thế nào; Nhân dân đang kỳ vọng và mong chờ chúng ta sẽ hành động như thế nào?

Vì vậy, người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội kêu gọi và đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị TP, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, quyết tâm hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết và nhiệm vụ đã đề ra, đúng với thực tiễn của TP và khả thi trong thực hiện.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng lưu ý, trong quý 2, có một nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng bộ TP, đó là tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ nay đến khi diễn ra ngày bầu cử 23/5/2021 chỉ còn chưa đầy 1 tháng; vì vậy, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải tập trung, quyết liệt thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử; chủ động thông tin tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; quan tâm, chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhằm tổ chức thành công và đúng quy định của pháp luật cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận tại hội nghị

Đồng thời, cùng với quá trình chuẩn bị bầu cử, không được chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và trong khu vực những ngày gần đây, nhất là tại những nước có chung đường biên giới với nước ta…Vì vậy, để duy trì vững chắc thành quả trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn TP, tạo tiền đề để tiếp tục giữ nhịp độ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội TP thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch của TP, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn và hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Bí thư các quận, huyện, thị ủy, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Trước đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào 2 bản dự thảo, gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Chương trình hành động của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP.

36 ý kiến thảo luận tại 4 tổ đều đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, có chất lượng của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND TP, Ban Tổ chức Thảnh ủy; đồng thời, thống nhất nhận định thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại hai bản dự thảo sẽ giúp các địa phương, đơn vị có thể triển khai kịp thời, hiệu quả 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII) ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Một số ý kiến đề nghị cần thực hiện luân chuyển cán bộ cấp phòng, ban của các sở với các quận, huyện, thị xã. Bên cạnh đó, cần chú trọng khâu phát hiện và tuyển dụng cán bộ nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP. Một số ý kiến đề nghị Ban soạn thảo phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; cân đối và có kế hoạch tài chính nhằm xác định rõ nguồn lực để phát triển… Cùng với đó, cần làm rõ hơn nội hàm “dân thụ hưởng” tại hai bản dự thảo theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng. 

Một số đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo làm rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến phát triển đô thị xanh, bền vững, cải tạo chung cư cũ… nhằm hoàn thiện hai bản dự thảo theo hướng cô đọng, tránh dàn trải.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tổng hợp các ý kiến thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: AS) 

Tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận 36 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đều đánh giá cao chất lượng của hai bản dự thảo và khẳng định, các dự thảo đã chắt lọc và tiếp thu đầy đủ những quan điểm được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp TP; tạo môi trường thuận lợi để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới…

Tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện hai bản dự thảo theo hướng cô đọng, rõ người, rõ trách nhiệm; tạo điều kiện cho các quận, huyện, thị ủy triển khai 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII), tích hợp hiệu quả Chương trình hành động của Đảng bộ TP vào việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp…/.

Ánh Sáng