Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:NK)

Báo cáo tình hình, tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu cho biết, tính đến ngày 30/3/2019 đã có 319/322 phường, xã, thị trấn hoàn thành việc tổ chức Đại hội. Trong đó có 61/70 đơn vị có số lượng 5 Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cơ cấu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp theo quy định.

Đến ngày 17/5/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí minh đã hoàn thành việc duyệt văn kiện, đề án nhân sự và công tác tổ chức Đại hội của 24 quận, huyện; duyệt danh sách Ban Thường trực của 23/24 đơn vị; có 19/24 đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp quận, huyện. Hầu hết các đơn vị xây dựng cơ cấu, số lượng Ủy viên Ủy ban đúng theo quy định từ 55-65 người; tỷ lệ người ngoài Đảng đạt 38,46%; số lượng Ban Thường trực cấp quận, huyện không quá 6 người theo chủ trương của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy. Việc tổ chức Đại hội tại các quận, huyện về nội dung, nhân sự đều đảm bảo đúng quy trình các bước chuẩn bị, yêu cầu cơ cấu, tỷ lệ người ngoài Đảng

Đối với tiến độ chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, đến nay, Dự thảo Văn kiện Đại hội đã nhận được 66 lượt ý kiến tham gia góp ý thông qua 8 cuộc họp với sự tham gia của các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín, các vị nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố,... Việc lấy ý kiến cũng được tiến hành tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các quận, huyện và xin ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Thành ủy về Văn kiện Đại hội và một số nội dung có liên quan đến công tác Đại hội. Dự kiến nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2024 là 140 đại biểu với cơ cấu, thành phần theo đúng quy định và Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là Phó Chủ tịch không chuyên trách trong nhiệm kỳ mới…Dự kiến, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày 27-28/6/2019.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung, Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn với vai trò của mình, Mặt trận các cấp thành phố sẽ thể hiện rõ vai trò của mình trong nhiệm kỳ mới. Đề làm được điều này, Ban Thường vụ Thành ủy đã theo dõi, tạo điều kiện và phối hợp để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp. Trước khi diễn ra Đại hội, Bí thư Thành ủy sẽ gặp gỡ đại biểu để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của mỗi cá nhân tiêu biểu trên địa bàn..

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên toàn thành phố và quá trình chuẩn bị chu đáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ thành công tốt đẹp.

Để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh là Đại hội kiểu mẫu, xứng tầm là trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội của cả nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại hội phải đảm bảo tính dân chủ, tránh hình thức, tránh sự phô trương và phải tập trung thảo luận những vấn đề mang tính thời sự, gắn liền với quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, từ đó góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa và thu hút khách du lịch đến với thành phố.

Các đại biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:NK)


Cùng với đó, Báo cáo chính trị trình Đại hội cần thẳng thắn nhận diện những khó khăn, thách thức đặt ra trong thời điểm hiện nay như: tỷ lệ dân số đông; thành phần các dân tộc, tôn giáo đa dạng; tệ nạn xã hội hoành hành; sự ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu; tình trạng khiếu kiện kéo dài; cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí đang ở giai đoạn quyết liệt;… từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể, phù hợp trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, báo cáo chính trị phải thể hiện sức mạnh của thành phố, phản ánh đầy đủ mọi mặt công tác thông qua các mô hình mới, sáng tạo với phương châm không vì phát triển kinh tế mà đánh đổi môi trường, không vì phát triển kinh tế mà đánh đổi phẩm chất con người, phải lấy con người làm trung tâm và là chìa khóa trong phát triển thành phố.

Đề cập đến Văn kiện Đại hội phải là văn kiện kiểu mẫu, có tính đột phá, bứt phá, tránh tình trạng lấy báo cáo của nhiệm kỳ trước rồi chỉnh sửa để thành báo cáo của nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cần nhận diện rõ hơn thực tiễn xu hướng, nhiệm vụ, cách thức giải quyết những vấn đề lớn của thành phố và trách nhiệm của Mặt trận các cấp thành phố trong giai đoạn mới. Muốn thế, trong nhiệm kỳ mới cần tập trung vào việc nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình các giai cấp và tạo diễn đàn để nhân dân thực sự trao đổi, từ đó khẳng định Mặt trận là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Bên cạnh đó cần thực hiện đầy đủ, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ phản biện xã hội, nắm chắc các vấn đề để tư vấn cho cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng đảng, chính quyền.

Đề cập đến nhân sự Đại hội trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp phải có bản lĩnh, không né tránh, phải chấp hành kỷ luật, kỷ cương và phải là những người đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai nhiệm vụ./.

 

Nam Khánh