Ngày 01/3, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Thành ủy Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Kết luận số 120 ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về Quy chế dân chủ cơ sở. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo của Thành ủy Sóc Trăng cho thấy, thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị, Thành ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, phát huy tối đa trí tuệ tập thể trên cơ sở đề xuất của cá nhân, tập thể thảo luận bàn bạc dân chủ và quyết định theo đa số nhất là trong công tác đánh giá, quy hoạch và bố trí sắp xếp cán bộ.

Từ năm 2017 đến nay, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức 35 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn 10 phường qua đó, tiếp nhận, tiếp thu, trả lời những vấn đề mà nhân dân đặc biệt quan tâm, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình và đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương và đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn thành phố Sóc Trăng trong thời gian qua. Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị, thời gian tới Thành ủy Sóc Trăng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các văn bản thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả, nhất là tăng cường trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương.

Trong thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị cần có sự rà soát lại những nội dung phù hợp với cơ sở và có đề xuất về những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân nhằm nâng cao nhận thức và quyền làm chủ của nhân dân. Rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền trong thực hiện quy chế dân chủ. Nhất là phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức xã hội trong việc tăng cường giám sát, phản biện xã hội với những nội dung liên quan đến đời sống của nhân dân./.

Tin, ảnh: Thanh Nam