Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

1.1. Văn phòng Đảng ủy Khối

+ Số lượng: 06 chỉ tiêu

+ Vị trí tuyển dụng: chuyên viên

1.2. Đoàn Thanh niên Khối

+ Số lượng: 05 chi tiêu

+ Vị trí tuyển dụng: chuyên viên

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 08/7-06/8/2021 (trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (phòng 407, nhà B, số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội). Cơ quan Đảng ủy Khối không chịu trách nhiệm về hồ sơ dự tuyển bị thất lạc khi gửi bưu phẩm.

(Các thông tin chi tiết khác xem tại Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối (dukcqtw.dcs.vn) hoặc liên hệ (trong giờ hành chính) qua số điện thoại 080.43528.)

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương