Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân (Ảnh minh họa: HM)

Báo cáo của tỉnh Bình Phước cho biết: Trên cơ sở Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành triển khai 05 Kế hoạch để thực hiện chuyên đề giai đoạn 2016- 2020; tổ chức các chuyên đề năm với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Cụ thể, năm 2016- 2017 Tỉnh ủy Bình Phước lựa chọn 02 nội dung để thực hiện tốt: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 chương trình và 11 dự án trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực nên các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017 đều đạt.

Năm 2018, Tỉnh ủy lựa chọn nội dung trọng tâm về việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Trung ương. Với sự nỗ lực của toàn tỉnh, sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án, toàn tỉnh giảm 138 đầu mối cấp phòng, giảm 210 lãnh đạo các cấp và 1.845 biên chế, giảm chi thường xuyên từ bộ máy trên 120 tỷ đồng. Thực hiện nhất thể hóa cấp tỉnh và cấp huyện một số chức danh. Cấp xã có 46/111 đơn vị thực hiện mô hình bí thư cấp ủy, đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã; 26/111 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã.

Năm 2019, Tỉnh ủy chọn 4 nội dung trọng tâm: (1) tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân, hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp; (2) Tăng cường sự tham gia của Nhân dân trong  mọi quá trình phát triển kinh tế- xã hội; (3) Bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; (4) Tăng thu ngân sách, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người.

Kết quả đạt được năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt 9.054 tỷ đồng, đạt 101% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Giải quyết việc làm cho 35.000 lao động, đạt 102% kế hoạch năm. Đào tạo nghề cho 6.000 lao động, đạt 129% kế hoạch năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 15.086 lao động. Toàn tỉnh giải quyết 1.595 hồ sơ đôi tượng chính sách người có công với cách mạng với kinh phí hơn 1 tỷ đồng; trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 19.013 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí hơn 90 tỷ đồng. Xây dựng hoàn thành 1000 km đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù; giảm 1000 hộ nghèo dân tộc thiểu số…

Năm 2020, Tỉnh ủy Bình Phước lựa chọn 4 nội dung trọng tâm để thực hiện trong đó gắn với triển khai các nội dung chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội, đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đến nay, Dự thảo báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã hoàn thành, lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; đã thành lập Tổ đối thoại tuyên truyền, vận động giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW được triển khai đồng bộ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

leftcenterrightdel
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân tỉnh Bình Phước đã hăng hái tham gia các phong trào do địa phương phát động, góp sức xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh (Ảnh minh họa: Báo Bình Phước) 

Tại các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị mình, xác định những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là phong cách tác phong gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; giải quyết nhanh, gọn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, phù hợp của nhân dân; chống bệnh quan liêu, hình thức, thành tích; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Huyện Bù Đăng tập trung tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân, hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp với mô hình 1-3 (nộp hồ sơ 1 lần, giải quyết được 3 việc). Các huyện Chơn Thành, Hớn Quản, Bù Đốp tập trung tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tăng cường sự tham gia của Nhân dân trong mọi quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng thu ngân sách, nâng cao mức thu nhập bình quân. Huyện ủy Phú Riềng tập trung thực hiện phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính và tiếp công dân định kỳ; tập trung nguồn lực triển khai tuyến đường liên xã Bù Nho - Phước Tân; hoàn thành việc đền bù tái định cư Khu trung tâm hành chính huyện với sự đồng thuận trong nhân dân. Huyện ủy Bù Gia Mập tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú thực hiện mô hình “3 nhất”: hiệu quả công việc cao nhất, chất lượng tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Hà Anh Dũng khẳng định: Sự sáng tạo trong triển khai các nội dung, quyết liệt trong thực tiễn  bước đầu đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc thực hiện theo kế hoạch cá nhân, chọn nội dung đột phá là những cách làm thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa trong việc học tập và làm theo gương Bác, thu hút được sự quan tâm, đánh giá tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, có sức lan tỏa sâu rộng trong các địa phương, trở thành thói quen, việc thường xuyên phải thực hiện…/.

 

Hoàng Mẫn