Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. (ảnh: HH)

Cuộc làm việc nhằm giúp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khảo sát, tìm hiểu tình hình hoạt động của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phục vụ cho Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng các trường chính trị đang được Học viện nghiên cứu, xây dựng.

Theo Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Nguyễn Ngọc Thạch, từ nhiều năm nay, Thành uỷ Hà Nội nhất quán giao cho Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ, không “xé lẻ” ra nhiều cơ sở. Trường hiện có 5 khoa, 3 phòng và 1 trung tâm đào tạo tin học. Đội ngũ cán bộ viên chức, lao động có 130 người, trong đó có 74 giảng viên và giảng viên kiêm chức. Năm học 2015 - 2016, nhà trường đã giảng dạy, quản lý và phục vụ 125 lớp với 15.506 học viên; trong đó có 69 lớp đào tạo tại chức, tập trung và 56 lớp bồi dưỡng. Có 4 loại hình đào tạo, bồi dưỡng trường đang giảng dạy, phục vụ gồm: Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước; các lớp bồi dưỡng của các ban đảng, MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội; các lớp đào tạo thí điểm cán bộ nguồn công chức xã, phường, thị trấn. Về nghiên cứu khoa học, trường chủ yếu thực hiện các đề tài có tính ứng dụng thực tiễn, ít có đề tài nghiên cứu lý luận.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong kiến nghị đề xuất một số vấn đề. Đáng chú ý, trường đề xuất thành phố kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung định mức chi quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 về “Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức”. Vì mức ban hành thời điểm đó mức lương cơ sở là 830.000 đồng, nay đã tăng lên 1.210.000 đồng. Theo quy định trên, mức chi để mời giảng viên, báo cáo viên là phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chính không quá 600.000 đồng/buổi; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cấp tỉnh không quá 500.000 đồng/buổi; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị cấp huyện và tương đương không quá 300.000 đồng/buổi.

Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trường kiến nghị nên nâng số lượng học viên trên một lớp hệ không tập trung từ không quá 70 người lên 100 người; xem xét về định biên đối với trường chính trị sao cho phù hợp với thực tiễn Hà Nội; nên có nhiều hình thức linh hoạt trong tổ chức thi, kiểm tra để tránh "bệnh hình thức" trong thực hiện quy chế thi hướng tới đào tạo năng lực học tập, năng lực tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức cho học viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, thành phố luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; những năm qua đã triển khai cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã giúp thành phố từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Năm 2008, có những huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã chỉ có 34% là cử nhân, dưới 40% có trình độ lý luận chính trị. Đến nay, tỷ lệ cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học, có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đều tăng. Thành phố đã tổ chức đào tạo trên 1.000 cán bộ nguồn, lần đầu tiên bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo thành phố. Hàng ngàn lượt cán bộ chủ chốt các cấp thành phố cũng được bồi dưỡng, đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo triển khai tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật kiến thức theo các nhóm đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ thành phố… Trong quá trình đó, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tham gia tích cực, hiệu quả, có đóng góp quan trọng thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ của thành phố.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội cũng cho rằng, tính chủ động trong nghiên cứu khoa học của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong chưa cao; nghiên cứu chưa tập trung về nhóm đề tài về khao học xã hội, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của trường…

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo đẩy mạnh tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đào tạo. (ảnh: HH)

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong sớm hoàn thành kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng đề án vị trí việc làm, kiện toàn tổ chức từ 5 khoa 3 phòng xuống còn 4 khoa, 3 phòng; tinh giản biên chế theo đúng quy định. Trong đó, ưu tiên và chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Mong muốn Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là trường chính trị mẫu mực của cả nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy, Trường cũng cần chủ động hơn trong nâng cao chất lượng đội ngũ. Đồng chí gợi ý, đối với công tác giảng dạy, Trường có thể linh hoạt bằng cách tăng cường trao đổi, thảo luận để các lớp học tránh nhàm chán, nặng nề; mời lãnh đạo Thành phố, sở ngành nói chuyện chuyên đề. Bên cạnh đó, “nghiên cứu hình thức thi cử cho phù hợp, nhất là việc vận dụng thực tiễn vào đề bài để tăng khả năng tư duy, sáng tạo cho học viên”.

Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy Hà Nội và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ  hơn nữa để nâng cao chất lượng đào tạo và đội ngũ cán bộ của Thành phố./.

Hiền Hòa