leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các đồng chí: Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.  

Chiều 13/7, Đảng uỷ cơ quan phối hợp với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng uỷ cơ quan chủ trì Hội nghị.

Thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và Lãnh đạo Ban, thời gian qua tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hoàn thành khối lượng lớn công việc, đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng.

leftcenterrightdel
Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII (Nguồn: vtvgo.vn) 

Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai kịp thời, hiệu quả các mặt công tác ngay sau Đại hội; xây dựng Chương trình hành động của Ban thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Phối hợp tham mưu chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với sự thống nhất, đồng thuận cao.

Tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đến thời điểm này Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành 50% khối lượng công việc được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2021, nhất là 5 đề án trình tại các hội nghị Trung ương 1, 2, 3 khóa XIII. Ban chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy trình, quy chế làm việc gắn với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài Ban, 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp cùng Bộ Nội vụ trao đổi, giải đáp, tháo gỡ 227 kiến nghị, đề xuất về tổ chức xây dựng Đảng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể (Vụ Tổng hợp cán bộ; Vụ Cơ sở đảng, đảng viên; Hội đồng khoa học cơ quan) và 2 cá nhân (đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phan Thăng An, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ). 

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phan Thăng An, Uỷ viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2021, BCH Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, phối hợp với Lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ.

Đảng ủy đã chủ động, phối hợp với Lãnh đạo Ban triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ của Ban, tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện.

Đảng uỷ đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình làm việc của BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, xây dựng kế hoạch làm việc với các chi bộ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với Lãnh đạo Ban trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ. BTV Đảng ủy và các chi ủy luôn chăm lo xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; tiếp tục bổ sung, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết và yên tâm công tác; thực hiện nghiêm túc công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động sôi nổi và có hiệu quả. Đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách nhằm tạo khí thế mới và đã có những chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nội bộ cơ quan Ban đoàn kết, thống nhất, đa số cán bộ, công chức hăng hái, nhiệt tình và năng động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của các vụ, cục, đơn vị thời gian qua.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị. 

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai một khối lượng công việc rất lớn, kết quả được phản ánh qua nhiều số liệu, nhiều sản phẩm được nêu cụ thể trong báo cáo công tác. Đến thời điểm này, Ban đã hoàn thành được 50% khối lượng công việc được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2021.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các vụ, cục, đơn vị phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tham mưu kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các đề án theo Chương trình công tác. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ thường xuyên. Tiếp tục xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và trong cả nhiệm kỳ, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương phát huy tinh thần thận trọng, kỹ lưỡng, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao, gương mẫu để trở thành niềm tin của Đảng, của nhân dân; tập thể cơ quan không chỉ trong sạch, vững mạnh mà còn đầm ấm, vui tươi.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị các cấp uỷ, người đứng đầu quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ kế cận có chất lượng cho Ban cũng như cho Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các đồng chí: Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Lãnh đạo Ban đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể (Vụ Tổng hợp cán bộ; Vụ Cơ sở đảng, đảng viên; Hội đồng khoa học cơ quan) và 2 cá nhân (đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phan Thăng An, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ).

Trao Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 6 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 4 đồng chí; Bằng khen của Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương và Giấy khen của Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng uỷ cơ quan đề nghị các vụ, cục, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban để bổ sung vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do vậy, mỗi cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phải kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Trương Yến