leftcenterrightdel
Đồng chí  Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, Chủ tịch UBBC TP. Vũng Tàu kiểm tra danh sách cử tri niêm yết tại khu vực bỏ phiếu số 9 thuộc phường 11. (Ảnh  Huyền  Trang).

Ngày 30/4, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP. Vũng Tàu do đồng chí Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, Chủ tịch UBBC TP. Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 5 địa điểm bầu cử sớm trên địa bàn thành phố.

Thời gian bỏ phiếu tại 5 khu vực trên sẽ bắt đầu từ ngày 4/5 đến ngày 23/5, sớm hơn ngày bầu cử được ấn định 19 ngày.

Đồng chí Hoàng Vũ Thảnh đánh giá công tác chuẩn bị của các đơn vị cơ bản đảm bảo điều kiện để bầu cử sớm, đã chuẩn bị chu đáo các nội dung theo yêu cầu của Ban chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử tỉnh và BCĐ Bầu cử thành phố. Đồng thời, đồng chí Hoàng Vũ Thảnh đề nghị các đơn vị gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị các phần việc còn lại; có kịch bản cụ thể, chi tiết về phương án bỏ phiếu; phương án phòng chống COVID-19 để công tác bầu cử sớm diễn ra thuận lợi, thành công tốt đẹp.

5 điểm bầu cử sớm tại TP. Vũng Tàu gồm: Khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc phường 12 (địa điểm bỏ phiếu: Hải đoàn 129 Hải quân). Địa điểm này có 446 cử tri là những người đang công tác tại Hải đoàn 129 Hải quân, Văn phòng Công ty 128 và Trạm C17 Thông tin.

Khu vực bỏ phiếu số 8 thuộc phường 11 (địa điểm bỏ phiếu: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3). Địa điểm này có 544 cử tri là những người đang công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy.

Khu vực bỏ phiếu số 14 thuộc phường Thắng Nhì (địa điểm bỏ phiếu: Cảng Dầu khí Vũng Tàu). Địa điểm này có 742 cử tri là những người đang công tác tại Liên doanh Việt Nga-Vietsovpetro và các nhà thầu đang thi công trên các công trình biển của Vietsovpetro.

Khu vực bỏ phiếu số 15 thuộc phường Thắng Nhì (địa điểm bỏ phiếu: Sân bay Vũng Tàu). Địa điểm này có 1.412 cử tri là những người đang công tác tại Liên doanh Việt Nga-Vietsovpetro và các nhà thầu đang thi công trên các công trình biển của Vietsovpetro.

Khu vực bỏ phiếu số 9 thuộc phường 11 (địa điểm bỏ phiếu: Toàn bộ vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý). Địa điểm này có 500 cử tri là những người đang công tác tại Chi đội Kiểm ngư số 2, Tiểu đoàn DK1, các tàu trực của lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân./.Mai Phan