Trong công tác cán bộ cần “vì việc mà xếp người” chứ không phải “vì người mà xếp việc”

Thứ tư, 22/06/2022 19:53
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đây là một trong những nội dung quan trọng được PGS.TS Bùi Đình Bôn, nguyên Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương nêu ra tại tọa đàm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức sáng 22/6.

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; Đại tá, PGS.TS Bùi Đình Bôn, nguyên Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương; PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại tọa đàm, TS Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, nhấn mạnh, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Báo Pháp luật Việt Nam đã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền với 3 nội dung trọng tâm trong đó, bao gồm tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tuyên truyền về văn hoá và pháp luật.

Tọa đàm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” được thực hiện đầu tiên trong loạt tuyên truyền đậm nét, có trọng tâm, trọng điểm của Báo Pháp luật Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam bày tỏ hy vọng tọa đàm sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc và những người quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

leftcenterrightdel
TS.Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam tặng hoa cho các khách mời tại tọa đàm. 

Tại buổi Tọa đàm, các vị khách mời đã trao đổi đề cập đến nhiều nội dung về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; việc bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn hiện nay và những nội dung liên quan đến cán bộ được luân chuyển phải, điều kiện cụ thể bảo đảm cho cán bộ luân chuyển phát huy được phẩm chất, năng lực…

Tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh chia sẻ, trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, được tiến hành quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

Khẳng định những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp cho rằng còn nhiều hạn chế, như trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cấp được đề cao; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện một số nghị quyết còn chậm, chưa quyết liệt, chưa hiệu quả; việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về một số nội dung trong công tác cán bộ còn chậm; một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… “Từ những hạn chế đó, Đảng ta xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XIII cần tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng”, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh chia sẻ tại buổi tọa đàm

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh cho hay, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp đặc biệt chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó ngoài việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định…

Tại buổi tọa đàm, nhấn mạnh về sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong bối cảnh hiện nay, Đại tá, PGS.TS Bùi Đình Bôn cho rằng, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề có tính quy luật. Đại tá, PGS.TS Bùi Đình Bôn cho rằng, 36 năm đất nước đổi mới rồi hội nhập quốc tế đặt ra nhiều vấn đề mới, vì vậy thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn cần phải đổi mới.

PGS.TS Bùi Đình Bôn cũng nhấn mạnh bối cảnh chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập kinh tế sâu rộng và toàn diện. Trước những tác động của tình hình trong nước và thế giới cũng như khu vực, trong đó có cả tác động thuận và không thuận, sự chống phá các thế lực thù địch, tác động của diễn biến hòa bình, đặc biệt là sự suy thoái của không nhỏ đội ngũ cán bộ, đảng viên đặt ra yêu cầu phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

PGS.TS Bùi Đình Bôn nhấn mạnh này, Nghị quyết lần này không chỉ đặt ra vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống mà còn thêm một mảng nữa là gắn với đổi mới hệ thống chính trị, đặc biệt là xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái.

“Trước đây, chúng ta chỉ nói là ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống nhưng trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương không chỉ đề cập đến ngăn chặn, đẩy lùi mà còn phải xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống”, PGS.TS Bùi Đình Bôn nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 PGS.TS Bùi Đình Bôn nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về công tác cán bộ là “vì việc mà xếp người”, chứ không phải “vì người mà xếp việc”. 

Đề cập đến những phẩm chất, đạo đức cách mạng, nhất là cán bộ cấp chiến lược, PGS.TS Bùi Đình Bôn chia sẻ, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Bác Hồ đã quy định hay có lời dạy đối với phẩm chất đạo đức, cách mạng từng ngành nghề, lĩnh vực, như 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân… Hiện nay, Đảng đã có các quy định rất cụ thể, về phẩm chất đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, trong đó được nêu trong Quy định số 214-QĐ/TWcủa Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Chia sẻ những vấn đề về công tác cán bộ, PGS.TS Bùi Đình Bôn trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ có vai trò “then chốt của then chốt”. Vì vậy, những quy định Đảng đã nêu cần được quán triệt và thực hiện nghiêm những quy định đó, làm tốt những quy định đó không có tiêu cực. Đặc biệt cần đánh giá đúng cán bộ về năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ. PGS.TS Bùi Đình Bôn nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về công tác cán bộ là “vì việc mà xếp người”, chứ không phải “vì người mà xếp việc”.

“Trong thực tế, ở tỉnh này, địa phương kia có tình trạng sắp xếp người nhà của mình vào vị trí này, kia. Như vậy là vì người để xếp việc và xét việc để lên vị trí cao hơn. Bác Hồ đã dạy, vì việc mà xếp người, việc yêu cầu phẩm chất, đạo đức, tài năng đến đâu thì xếp người như thế. Vì vậy cần phải đánh giá đúng phẩm chất, sở trường, năng lực cán bộ. Trên cơ sở đó, luân chuyển, sắp xếp cán bộ đúng thế mạnh của họ, để họ phát huy được”, PGS.TS Bùi Đình Bôn nêu rõ.

leftcenterrightdel
PGS.TS Lê Văn Cường cho rằng, cần phải thống nhất về nhận thức, đi cùng với quyết tâm chính trị theo tinh thần Tổng Bí thư đã phát biểu là “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng và dọc ngang thì thông suốt”. 

Tại tọa đàm, PGS.TS Lê Văn Cường khẳng định Đảng rất quan tâm đến cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Để đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược thực hiện được những vấn đề mà Đại hội XIII đề ra, PGS.TS Lê Văn Cường cho rằng, cần phải thống nhất về nhận thức, đi cùng với quyết tâm chính trị theo tinh thần Tổng Bí thư đã phát biểu là “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng và dọc ngang thì thông suốt”. Có như vậy mới tạo được sức mạnh tổng hợp”, PGS.TS Lê Văn Cường nêu rõ.

Cùng với đó, cần xây dựng và hoàn thiện các quy chế, các quy định. “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng nhà nước pháp quyền mà không hoàn thiện các quy chế, quy định thì rất khó thực hiện. Việc xây dựng quy chế, quy trình cũng phải tạo ra sự đồng bộ giữa quy định của Đảng và quy định của Nhà nước”, PGS.TS Lê Văn Cường cho hay.

PGS.TS Lê Văn Cường cho rằng, cần phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng “Đừng bao giờ nghĩ kiểm tra đi cùng với kỷ luật, nghĩ thế là sai. Ở đây, kiểm tra là kiểm tra việc chấp hành các quy định. Ai chấp hành tốt thì ta kịp thời biểu dương, khuyến khích, khen thưởng; ai chấp hành không tốt thì ta kịp thời phòng ngừa, nhắc nhở. Đến khi có dấu hiệu vi phạm rồi thì ta kịp thời, kiên quyết xử lý theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, PGS.TS Lê Văn Cường

PGS.TS Lê Văn Cường cho rằng, một trọng những nội dụng rất quan trọng đối với cán bộ, đó là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược, những người đứng đầu phải là những người thật sự tiên phong, gương mẫu, cán bộ cần phải nêu gương sáng, để cấp dưới, nhân dân học tập làm… Đặc biệt, cán bộ cần phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng và cần phải thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về 19 điều đảng viên không được làm.../.

Tin, ảnh: Phạm Cường
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực