Sáng tạo trong tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng tạo trong tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Thông qua Hội thi “Ánh sáng soi đường”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng sẽ có thêm nhiều hình thức mới trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh từ cơ sở, để ngày càng trang bị rộng rãi cho thanh niên phương pháp luận khoa học trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất.
Nghiệm thu Đề án khoa học ”Xây dựng Báo điện tử ĐCSVN thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện
Nghiệm thu Đề án khoa học ”Xây dựng Báo điện tử ĐCSVN thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện"
(ĐCSVN) - Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề án và ghi nhận Đề án đã được thực hiện khoa học, công...
Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
(ĐCSVN) – Khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại… nếu thực...
Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo
Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo
(ĐCSVN) - Đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang...