Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm – Ban Dân vận Trung ương kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu Kết luận Hội nghị. 

Dự hội nghị tại các điểm cầu các tỉnh, thành phố có các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, thành ủy; các đồng chí Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy…

Báo cáo sơ kết do Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2021, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa  phương, đơn vị.

Hệ thống dân vận cũng tích cực triển khai học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Toàn ngành tiếp tục hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên thúc đẩy phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị. 

Công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân thông qua tổ chức tiếp xúc, đối thoại. Cùng với đó, lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuyên truyền, bám địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.

6 tháng cuối năm 2021, Ban Dân vận Trung ương sẽ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Trong đó sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận; triển khai có hiệu quả năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”…

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đã trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương, trong đó tập trung vào nội dung tuyên truyền về thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; tổ chức có hiệu quả các cơ chế phối hợp công tác dân vận, phối hợp nắm tình hình nhân dân, các giai tầng xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn các yếu tố phức tạp; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

leftcenterrightdel
Quang cảnh tại điểm cầu UBND thành phố Hà Nội. 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các tỉnh ủy, thành ủy đã phát biểu làm rõ thêm kết quả triển khai công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nêu những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thành những nhiệm vụ cả năm.

Phát biểu kết luận Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh 6 tháng vừa qua, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước đã ảnh hưởng mọi mặt đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, Ban Dân vận các cấp đã nỗ lực triển khai Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị.

Nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống dân vận 6 tháng cuối năm, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy tiếp tục triển khai công tác dân vận gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; Đẩy mạnh triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham mưu giúp Bộ chính trị, Ban Bí thư tổng kết các đề án lớn… Đặc biệt, cần chủ động tăng cường nắm tình hình nhân dân, trọng tâm là cuộc sống của nhân dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, đơn thư của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…/.

Tin, ảnh: Hiền Hòa