leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: TL)

Tại buổi họp báo thông tin về công tác tổ chức Đại hội diễn ra chiều ngày 21/9, Ban tổ chức Đại hội đã báo cáo khái quát tình hình, kết quả Đại hội cấp trên cơ sở, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020 và định hướng cơ bản nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban tổ chức Đại hội cũng giải đáp các câu hỏi phỏng vấn, ý kiến đề xuất kiến nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan, các phóng viên báo chí.

Nội dung thông tin tại buổi họp báo cho biết, Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở. Đại hội đảng bộ các cấp được chuẩn bị công phu, bảo đảm đầy đủ nội dung, quy trình theo quy định và tuyệt đối an toàn. Chất lượng nhiều mặt được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, nhất là văn kiện, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động và các tham luận đại hội. Các đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, đổi mới với khí thế sôi nổi, thực sự là ngày hội của đảng viên và nhân dân.

leftcenterrightdel
Các phóng viên tác nghiệp, phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: TL)

Đến ngày 18/5/2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp cơ sở (498/498 chi, đảng bộ cơ sở và 2.604/2.604 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở); đến ngày 22/7/2020, đã tổ chức thành công 12/12 đại hộ đảng bộ cấp trên cơ sở (là một trong những địa phương hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước).

Đối với cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cử cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng cấp ủy viên được nâng lên, cơ cấu có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước và vượt yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW ; đặc biệt, là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% bí thư hoặc chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không phải người địa phương.

Đối với cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, khắc phục việc bố trí nhân sự cục bộ địa phương, dòng họ tham gia trong cùng một cấp ủy, đồng thời đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định; 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao ; 100% đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội với kết quả bầu cử rất cao (08 đồng chí đạt tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối; 03 đồng chí đạt trên 99%); bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương. Tỷ lệ đổi mới đạt 34,8%, đặc biệt cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số vượt cao so với yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW (tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 19,1%; cán bộ nữ đạt 20,6%; cán bộ dân tộc thiểu số đạt trên 32%).

Sau đại hội, cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt; ban hành kịp thời nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: TL) 

Đặc biệt, các văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã được chuẩn bị bảo đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công phu, khoa học. Tỉnh ủy đã chỉ đạo và tổ chức triển khai nghiêm túc yêu cầu, nội dung các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, nhất là việc xây dựng Báo cáo chính trị đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của Trung ương; kết hợp vừa chuẩn bị Báo cáo chính trị của Đại hội và các báo cáo chuyên đề phục vụ Đại hội ; quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, khoa học; thực sự là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị nghiêm túc, khách quan, trung thực, dân chủ, nhìn thẳng và đánh giá đúng sự thật, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, thể hiện tinh thần chiến đấu cao.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XIX, Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, giới thiệu, thẩm định, thẩm tra, kết luận về những nội dung liên quan đến nhân sự cấp ủy; kiên quyết không giới thiệu tham gia cấp ủy những đồng chí không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở cùng sự chuẩn bị chu đáo, cụ thể, khoa học sẽ là những tiền đề quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công; thực sự là kết tinh của trí tuệ, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh./.

Thùy Linh