Đa dạng hóa chống biến đổi khí hậu ở tỉnh Hòa Bình

Thứ năm, 30/05/2024 14:07
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
Những năm qua, công tác phát triển rừng và chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có trên 467 nghìn ha rừng tự nhiên, trong đó, phần lớn diện tích rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh là các khu bảo tồn thiên nhiên và rừng phòng hộ, có vị trí quan trọng giữ gìn môi trường và là nguồn sinh thủy cho Thủy điện Hòa Bình.

Bên cạnh đó, hằng năm, tỉnh đưa vào kế hoạch bảo vệ 75.000 ha rừng tự nhiên và rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh khoảng 2.500 ha, chăm sóc rừng trồng gần 13.000 ha, trồng mới từ 7.000 - 8.000 ha rừng kinh tế.

Hạt Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thường xuyên tuyên truyền cho nhân hiểu được tầm quan trọng, lợi ích của việc trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, góp tích cực trong công tác phòng, chống biến đổi khí hậu. Theo đó, diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp 298 nghìn ha, chiếm 64,66%. Diện tích quy hoạch rừng sản xuất trên 149 nghìn ha, chiếm 51,70% tổng diện tích quy hoạch lâm nghiệp, bao gồm: rừng tự nhiên hơn 28 nghìn ha, rừng trồng trên 69 nghìn ha, đất trống gần 52 nghìn ha, độ che phủ rừng tăng hàng năm và hiện đạt trên 50%.

Có đạt được kết quả trên là do tỉnh đã triển khai nhiều chính sách quan trọng nhằm phát triển tài nguyên rừng, trong đó đặc biệt là Nghị quyết số 27-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các chủ rừng sử dụng giống chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng đưa vào trồng rừng, đồng thời áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng, nuôi dưỡng tỉa thưa rừng.

 Ảnh minh họa

Để nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị sản phẩm gỗ, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, các doanh nghiệp đã chủ động liên kết với chủ rừng, người dân để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, bền vững phục vụ cho chế biến xuất khẩu. Các sở, ngành, các huyện, thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp trong triển khai xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có trên 16.000 ha rừng trồng đã được cấp chứng chỉ FSC tập trung tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, Công ty TNHH Sơn Thủy, Công ty BVN Hòa Bình. Diện tích rừng sản xuất là rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 53%.

Được biết, nhận thức của chính quyền cơ sở và người dân về phát triển rừng sản xuất theo hướng thâm canh rừng trồng gỗ lớn có sự chuyển biến tích cực. Một số huyện, thành phố sử dụng kinh phí địa phương để xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn, đã lan tỏa, nhân rộng trong nhân dân như: mô hình trồng cây Tông dù ở huyện Mai Châu; trồng keo tai tượng Úc ở các huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc... Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, người dân vươn lên làm giàu từ kinh doanh rừng gỗ lớn, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bào các dân tộc ít người vùng sâu, vùng xa của tỉnh có đời sống còn nhiều khó khăn. Tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực lâm nghiệp trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 là 9,37% và tăng lên 11,11% năm 2022.

Mục tiêu đến năm 2025 đóng góp 16% và đến năm 2030 đóng góp 20% tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh ta xác định tiếp tục khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; thành lập các hợp tác xã lâm nghiệp, tập trung xây dựng, hình thành chuỗi liên kết giá trị lâm nghiệp; liên doanh liên kết, trao đổi, chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng rừng, đất rừng, thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ đất lâm nghiệp, tạo ra các vùng sản xuất có quy mô lớn. Thực hiện hiệu quả chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, tham gia tích cực vào thị trường cacbon, phát triển du lịch sinh thái, ứng dụng hiệu quả các mô hình nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế dưới tán rừng, lâm sản ngoài gỗ để tăng nguồn thu cho lâm nghiệp có điều kiện đầu tư phát triển rừng.

NP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực