Đăk Nông: Rà soát toàn bộ công tác chỉ huy, phòng, chống thiên tai

Thứ hai, 11/10/2021 15:36
(ĐCSVN) - Để nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra thiên tai, tỉnh Đăk Nông vừa tiến hành rà soát lại toàn bộ và điều chỉnh, bổ sung kịp thời các chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm trong công tác chỉ huy và tổ chức phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Đồng thời rà soát đối với những công trình thủy điện, thủy lợi có nguy cơ cao để ứng phó kịp thời khi tình huống xảy ra.

Bước vào mùa mưa bão năm nay, UBND tỉnh Đăk Nông tiếp tục giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan: Rà soát, tham mưu kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định; phân công trách nhiệm từng thành viên, từng cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến từng tình huống thiên tai, tham mưu, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả. Rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng tình huống thiên tai cụ thể có thể sảy ra trên từng địa bàn, đặc biệt cần rà soát phương án sơ tán dân phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn trong chỉ đạo, ứng phó với thiên tai, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Nông kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh (ảnh: Vĩ Phượng)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh tiếp tục được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Chịu trách nhiệm điều phối chung, tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai; lập kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra phương án chuẩn bị ứng phó thiên tai của các địa phương, trong đó chú trọng công tác bảo đảm an toàn dân cư, đê điều, hồ đập. Chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng bản đồ phân bố dân cư ở các khu vực có nguy cơ sảy ra thiên tai, từng bước di dời dân cư. Phối hợp với các địa phương chuyển đổi nghề cho người dân ở các khu vực nguy hiểm. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được UBND tỉnh hỗ trợ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có thể sảy ra trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả; đồng thời, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh… 

leftcenterrightdel
 Thủy điện Buôn Tua Sarh (tỉnh Đăk Nông) khi xả lũ có thể ảnh hưởng đến vùng hạ du hồ chứa các xã Quảng Phú, Đắk Nang, Đức Xuyên, Nâm N’đir, Buôn Choáh của huyện Krông Nô (ảnh: Cao Nguyên)

Bên cạnh việc rà soát chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống thiên tai, tỉnh Đăk Nông cũng đã giao các ngành chức năng trên cơ sở xác định, đánh giá rủi ro thiên tai chủ yếu ở cấp độ 2 và 3, có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa cấp bách 20 công trình phòng, chống thiên tai và triển khai thực hiện 20 nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong năm 2020. Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nói trên là 59 tỷ 640 triệu đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ trung ương, địa phương, xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát cho thấy trong mùa mưa lũ năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 6 công trình hồ chứa thủy điện nếu xả lũ sẽ ảnh hưởng lớn đến vùng hạ du.

Hiện nay, các chủ hồ chứa đều đã xây dựng phương án ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2021. Theo đó, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các công ty thủy điện được kiện toàn, sẵn sàng vật tư, phương tiện dự phòng khi có tình huống./.

PT
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực