Quy trình đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh

Thứ sáu, 20/05/2022 10:39
(ĐCSVN) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì tiến hành xây dựng và ban hành Bộ chỉ số phòng, chống thiên tai cấp tỉnh. Quy trình đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh rất minh bạch, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan.
leftcenterrightdel
Diễn tập phòng chống cháy rừng ở Sơn La 

Năm 2021, trên cơ sở Bộ chỉ số và văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, 63 tỉnh, thành phố tự đánh giá công tác phòng, chống thiên tai và gửi báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo.

Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức đánh giá độc lập theo phương pháp: Đánh giá trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 theo Bộ chỉ số và tài liệu kiểm chứng của địa phương gửi về Ban Chỉ đạo; thông tin và tài liệu liên quan thu thập từ các đơn vị quản lý nhà nước; Tổ chức điều tra, tham vấn, đánh giá thực tế tại 08 địa phương gồm: Hà Giang, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Ninh Thuận, Cà Mau.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức đánh giá độc lập theo phương pháp: Đánh giá trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 theo Bộ chỉ số và tài liệu kiểm chứng của địa phương gửi về Ban Chỉ đạo; thông tin và tài liệu liên quan thu thập từ các đơn vị quản lý nhà nước; Tổ chức điều tra, tham vấn, đánh giá thực tế tại 05 địa phương (không trùng với 08 tỉnh mà UNDP điều tra, tham vấn) gồm: Sơn La, Yên Bái, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai.

Trên cơ sở hai báo cáo, đánh giá độc lập của các đơn vị tư vấn, Văn phòng thường trực phối hợp với UNDP tổ chức rà soát, phân tích đánh giá, kết hợp thực tiễn quá trình quản lý, chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống thiên tai đối với từng địa phương để thống nhất điểm số tổng hợp cuối cùng. 

Dự thảo báo cáo tổng hợp và điểm số cuối cùng được Văn phòng thường trực gửi xin ý kiến góp ý của các đơn vị quản lý nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai tại Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Các đơn vị quản lý nhà nước thống nhất phương pháp đánh giá và cung cấp một số thông tin, phục vụ làm rõ về dự thảo kết quả đánh giá giúp đơn vị tư vấn điều chỉnh kết quả.

Tiếp đó, Văn phòng thường trực phối hợp với UNDP tổ chức 03 cuộc hội thảo với các địa phương để trao đổi về kết quả đánh giá năm 2021 và bàn các giải pháp nâng cao công tác phòng, chống thiên tai của các địa phương.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai theo Bộ chỉ số năm 2021 với các thành viên là lãnh đạo và một số thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, tổ chức thẩm định kết quả đánh giá. Sau đó, Văn phòng thường trực phối hợp với UNDP hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá theo ý kiến của Hội đồng.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai công bố kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai theo Bộ chỉ số năm 2021 theo ba nhóm: Nhóm 1 - 10 tỉnh có kết quả tốt nhất; Nhóm - 43 tỉnh có kết quả trung bình; Nhóm 3 - 10 tỉnh có kết quả thấp nhất.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, quy trình đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo Bộ chỉ số tương đối công bằng. Thông qua quy trình chặt chẽ đó sẽ đánh giá những điểm mạnh, mô hình tốt để phát huy, nhân rộng ra các địa phương khác, đồng thời chỉ ra những tồn tại để khắc phục và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất công tác phòng, chống thiên tai tại các tỉnh, thành phố.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ công bố điểm chi tiết của từng địa phương, trong đó chú trọng nhận xét, đánh giá, ý kiến của người dân về công tác phòng chống thiên tai.

Đồng thời thực hiện đánh giá các tiêu chí về công tác phòng chống thiên tai ở các địa phương theo từng vùng, miền, theo loại hình thiên tai...

Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương trên cơ sở Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh, thành phố, xây dựng bộ chỉ số đánh giá về công tác phòng chống thiên tai cấp huyện, cấp xã nhằm góp phần chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.


Hải Long
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực