Trường ngoài công lập không được mở các ngành sư phạm, luật và báo chí

Thứ tư, 24/02/2010 18:08

(ĐCSVN) - Ngoài ra, đối với những ngành đặc thù như nghệ thuật, văn hóa, thể thao, ngoài ngữ sẽ do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét riêng. Đó là một trong những điều kiện được quy định trong Dự thảo Thông tư Quy định cụ thể một số điều kiện, hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.

Về điều kiện mở ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH, dự thảo quy định rõ điều kiện về giảng viên. Cụ thể, về đội ngũ giảng viên cơ hữu cần có ít nhất 2 giảng viên trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký mở đào tạo trình độ cao đẳng; ít nhất 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc Giáo sư, phó giáo sư và 2 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký mở đào tạo trình độ đại học.

Bộ GD&ĐT cũng quy định, ngành, chuyên ngành đào tạo đăng ký mở phải đáp ứng yêu cầu về chiến lược và quy hoạch của cơ sở đào tạo, nhu cầu phát triển nguồn lực của ngành và của địa bàn nơi trường đóng trụ sở.

Đối với những trường mới thành lập hoặc nâng cấp chưa đủ 10 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành phải có báo cáo về tình hình thực hiện cam kết trong đề án khả thi thành lập trường.

Tên ngành đào tạo phải theo Danh mục ngành đào tạo. Nếu là ngành chưa có trong Danh mục ngành đào tạo, cần phải trình bày luận cứ khoa học về ngành đào tạo mới, có văn bản đánh giá của Hội đồng khoa học của cơ sở đào tạo và ý kiến cụ thể của từng thành viên tham gia Hội đồng; nhu cầu cần đáp ứng của nền kinh tế; kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới và chương trình đào tạo của các nước này để tham khảo. Nếu sử dụng chương trình của nước ngoài cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, nước nào và có bản sao chương trình gốc của trường nước ngoài kèm theo.

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực