• Tư liệu 90 năm lịch sử Đảng  

Phong trào hậu phương chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ
15:49 23/10/2019
(ĐCSVN) - Bước vào Đông Xuân 1953-1954, với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, hậu phương cả nước sôi nổi trong phong trào chi viện cho tiền tuyến. Đặc biệt là cuộc ra quân hùng hậu của hậu phương miền Bắc chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ vào đầu năm 1954.
Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết
14:33 23/10/2019
(ĐCSVN) - Ngày 21-7-1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết đánh dấu một bước ngoặt lịch sử đối với cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của dân tộc ta. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi tới toàn thể đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong cả nước.
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (mở rộng) bàn về nhiệm vụ cách mạng Việt Nam
14:33 23/10/2019
(ĐCSVN) - Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi bước đầu về ngoại giao của ta ở Hội nghị Giơnevơ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị (mở rộng) lần thứ sáu.
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) và Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của Đảng
10:14 23/10/2019
(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) và Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của Đảng họp từ ngày 14 đến ngày 23-11-1953 với gần 200 đại biểu trong nước tới dự.
Cương lĩnh ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam
10:14 23/10/2019
Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất đã thảo luận chính sách cải cách ruộng đất dựa trên Cương lĩnh cải cách ruộng đất của Đảng do Hội nghị Trung ương tháng 1 năm 1953 dự thảo. Sau Hội nghị, bản dự thảo đó đã được bổ sung thành Cương lĩnh ruộng đất chính thức của Đảng.
Quốc hội khoá I kỳ họp thứ ba thông qua Luật cải cách ruộng đất
10:01 23/10/2019
(ĐCSVN) - Để thực hiện nhiệm vụ cải cách ruộng đất, theo đề nghị của Chính phủ, Ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập Quốc hội kỳ họp thứ ba tại Việt Bắc từ ngày 1 đến ngày 4-12-1953.
Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tiếp tục thấu triệt phương châm "đánh chắc, tiến chắc" để giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ
09:58 23/10/2019
(ĐCSVN) - Chiến dịch Điện Biên Phủ đang đi vào giai đoạn gay go quyết liệt. Vì vậy, ngày 19-4-1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tiếp tục thấu triệt phương châm "đánh chắc, tiến chắc" để giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết Về chấn chỉnh công tác tuyên huấn
08:55 22/10/2019
(ĐCSVN) - Ban tuyên huấn các cấp chưa nhận rõ nhiệm vụ của Ban và các bộ phận trong Ban và chưa sắp xếp cán bộ hợp lý nên còn lúng túng.
Ngày 6-6-1969: Thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
02:47 22/10/2019
Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã lãnh đạo quân và dân miền Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lần lượt làm thất bại các lượt “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán Hiệp định Paris.