• Tư liệu tham khảo cuộc thi  

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam
14:07 18/09/2019
(ĐCSVN) - Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại, tầm nhìn xa trông rộng của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường, định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và cho cả mai sau.
Nhật Ký Trong Tù: Tiếng thơ của một con người vĩ đại trong hoàn cảnh tù đày
09:46 18/09/2019
Trên đường đi đến Túc Vinh (Quảng Tây, Trung Quốc), Chủ tịch Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam và bị chúng đầy ải qua gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, trong khoảng thời gian 13 tháng, đến ngày 10 tháng 9 năm 1943 mới được thả tự do. Trong thời gian bị cầm tù, Người đã sáng tác tập Nhật ký trong tù với 133 bài thơ chữ Hán.
Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/12/1946
14:58 17/09/2019
Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
70 năm vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
16:41 16/09/2019
(ĐCSVN) – Hơn 70 năm đã trôi qua “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn là lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” chứa đựng những tưởng lớn về thi đua yêu nước có ý nghĩa chỉ dẫn công tác Thi đua – Khen thưởng trong tình hình hiện nay.
Cách mạng Tháng Tám thành công tại Thủ đô Hà Nội
11:06 16/09/2019
(ĐCSVN) - Sau một thời gian chuẩn bị rất ngắn, Xứ uỷ Bắc Kỳ, Thành uỷ Hà Nội đã phát động nhân dân Hà Nội nổi dậy giành chính quyền vào ngày 19-8-1945.
Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
11:03 16/09/2019
(ĐCSVN) - Ngày 2-9, Hà Nội được vinh dự thay mặt cho các địa phương trong cả nước, tổ chức ngày lễ độc lập để Chính phủ lâm thời ra mắt đồng bào; đồng thời, nước Việt Nam chính thức công bố quyền độc lập và thiết lập thể chế dân chủ cộng hoà.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc tập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
11:03 16/09/2019
(ĐCSVN) - Tại cuộc mít tinh của hàng chục vạn nhân dân ở vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập do Người khởi thảo, được Ban Thường vụ Trung ương Đảng đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua.
Chính phủ cách mạng lâm thời tiếp nhận sự thoái vị của Bảo Đại
10:59 16/09/2019
(ĐCSVN) - Đêm 23-8, Bảo Đại nhận được điện của Uỷ ban Giải phóng dân tộc Việt Nam từ Hà Nội điện vào yêu cầu nhà vua chính thức tuyên bố thoái vị. Ngày 24-8, Bảo Đại điện trả lời Uỷ ban Giải phóng dân tộc đồng ý tuyên bố thoái vị và “mong ước" Chủ tịch Uỷ ban về Huế để trao quyền.
Tổng khởi nghĩa thành công trên cả nước
10:57 16/09/2019
(ĐCSVN) - Tính đến hết ngày 27, trên cả nước đã có 63 tỉnh, thành phố đặc khu nổi dậy giành chính quyền thắng lợi. Tình hình trên đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho những tỉnh còn lại tiếp tục nổi dậy giành chính quyền.