Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng (phải) trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư cho ông Trịnh Văn Diễn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu, trên cương vị công tác mới, Giám đốc sở  Kế hoạch và Đầu tư nắm bắt nhanh công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chỉ đạo tập thể lãnh đạo và các phòng ban trong cơ quan làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, kế hoạch và đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2017, tiếp nhận dự án vào đầu tư trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả nổi bật. Vì vậy, lãnh đạo sở làm tốt công tác thẩm định, tranh thủ các nguồn lực nhà đầu tư lớn vào đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên phát triển mạnh hơn nữa; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư,  làm tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ được giao, có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

ĐS