Giải thưởng cao quý về khoa học được trao lần gần nhất vào năm 2012 cho 32 công trình.
Ảnh: Bộ KH&CN

Theo Ban tổ chức giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học, đây là hai Giải thưởng cao quý thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Đảng và Nhà nước trao tặng cho tác giả công trình có giá trị cao về khoa học, công nghệ và thực tiễn.

Để tìm các công trình xuất sắc, các Hội đồng chuyên ngành với 200 nhà khoa học đã làm việc nghiêm túc, tâm huyết, đánh giá khách quan các công trình đề nghị xét tặng.

Cùng với nhiều hình thức tôn vinh khác nhau của Đảng và Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước là một hình thức tôn vinh cao quý nhất đối với những đóng góp của các nhà khoa học thể hiện qua các công trình và cụm công trình. Đây chính là phần thưởng danh giá nhất đối với các nhà khoa học, góp phần khuyến khích, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh sự tôn vinh các nhà khoa học, 2 giải thưởng cao quý này còn mang đến giá trị nhân văn sâu sắc, đề cao giá trị tinh thần trong đời sống xã hội – trụ cột của sự phát triển bền vững.

Theo Ban tổ chức giải thưởng, các công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng và trình Hội đồng cấp Nhà nước gồm 61 công trình, trong đó có 17 công trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 44 công trình xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Tính đến năm 2016, qua 4 đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước (qua các năm 1996, năm 2000, năm 2005, năm 2010), Chủ tịch nước đã Quyết định trao tặng cho 216 công trình, cụm công trình khoa học, công nghệ. Trong đó có 82 công trình, cụm công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và 134 công trình, cụm công trình Nhà nước về KH&CN.

9 công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh

1. Tên cụm công trình: Nghiên cứu thiết kế chi tiết và ứng dụng công nghệ để chế tạo, lắp ráp và hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Tác giả, đồng tác giả: Kỹ sư Phan Tử Giang và 16 đồng tác giả.

2. Tên cụm công trình: Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tác giả, đồng tác giả: CN. Hoàng Đức Thảo.

3. Tên cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đảm bảo an toàn truyền máu, phục vụ cho cấp cứu và đảm bảo đủ máu dự trữ cho điều trị.

Tác giả, đồng tác giả: GS.TS. Nguyễn Anh Trí và 4 đồng tác giả.

4. Tên cụm công trình: Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý mạch não bằng Điện quang can thiệp nội mạch.

Tác giả, đồng tác giả: GS.TS. Phạm Minh Thông và 04 đồng tác giả.

5. Tên cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hiện đại về bức xạ ion hóa trong chẩn đoán, điều trị ung thư và một số bệnh lý khác.

Tác giả, đồng tác giả: GS.TS. Mai Trọng Khoa và 03 đồng tác giả.

6. Tên cụm công trình: Nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ thu gom, xử lý, vận chuyển dầu thô trong điều kiện đặc thù của các mỏ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các mỏ kết nối trên thềm lục địa Nam Việt Nam.

Tác giả, đồng tác giả: TS. Từ Thành Nghĩa và 29 đồng tác giả.

7. Tên cụm công trình: Ngữ dụng học.

Tác giả, đồng tác giả: Cố GS.TS. Đỗ Hữu Châu.

8. Tên cụm công trình: Các bất biến và cấu trúc của vành địa phương và vành phân bậc.

Tác giả, đồng tác giả: GS.TSKH. Ngô Việt Trung; GS.TSKH. Nguyễn Tự Cường; GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa.

9. Tên công trình: Lịch sử và Văn hóa Việt Nam - Tiếp cận bộ phận.

Tác giả, đồng tác giả: GS. Phan Huy Lê.

7 công trình được trao Giải thưởng Nhà nước

1. Tên cụm công trình: Nghiên cứu phương án tối ưu để chế tạo, hạ thủy và lắp đặt chân đế siêu trường siêu trọng ở vùng nước sâu hơn 100m phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.

Tác giả: Kỹ sư Trần Xuân Hoàng và 08 đồng tác giả.

2. Tên cụm công trình: Cầu Hàm Luông - QL60, tỉnh Bến Tre.

Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Hà và 11 đồng tác giả.

3. Tên công trình: Nghiên cứu chọn tạo và phát triển 2 giống lúa mới OM6976 và OM5451 có năng suất và chất lượng cao phục vụ sản xuất và xuất khẩu.

Tác giả, đồng tác giả: PGS.TS. Trần Thị Cúc Hòa và 4 đồng tác giả.

4. Tên cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu hiện đại trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng và ứng phó với một số dịch bệnh nguy hiểm.

Tác giả, đồng tác giả: GS.TS. Nguyễn Gia Bình và 27 đồng tác giả.

5. Tên công trình: Khái luận văn tự học chữ Nôm.

Tác giả, đồng tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Quang Hồng.

6.Tên công trình: Nghiên cứu cơ bản và định hướng ứng dụng các vật liệu từ liên kim loại đất hiếm - kim loại chuyển tiếp.

Tác giả, đồng tác giả: GS.TSKH. Thân Đức Hiền và 13 đồng tác giả.

7. Tên cụm công trình: Lịch sử tư tưởng Việt Nam.

Tác giả, đồng tác giả: GS.TS. Nguyễn Tài Thư và 6 đồng tác giả.

Bích Liên