(ĐCSVN) – Chiều ngày 26/4, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước.

>> Xem danh sách những người ứng cử tại đây.


Cuộc họp báo diễn ra chiều ngày 26/4 (Ảnh: KT)

Chủ trì họp báo có ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; ông Trần Văn Túy – Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Tại họp báo, ông Nguyễn Hạnh Phúc đã thông tin cụ thể số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 63 tỉnh, thành. Trong đó, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có tổng số 50 người ứng cử, tổng số đại biểu được bầu là 30 đại biểu.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, trong tổng số danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV do Trung ương giới thiệu là 197 người, địa phương giới thiệu 673 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu (trong đó 11 người tự ứng cử). 

Cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau: Người ứng cử là phụ nữ: 339 người (tỷ lệ 38,97%); Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 204 người (tỷ lệ 23,45%); Người ứng cử là người ngoài Đảng: 97 người (tỷ lệ 11,15%); Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIII tái cử: 168 người (tỷ lệ 9,31%); Người ứng cử là người trẻ tuổi dưới 40 tuổi: 268 người (tỷ lệ 30,80%).

Thông tin cụ thể thêm về 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay: Khối cơ quan Đảng có 12 người; Khối cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp có 5 người; Khối các cơ quan của Quốc hội: 113 người; Khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 17 người; Bộ Quốc phòng (gồm cả Bộ trưởng và các quân khu, quân chủng): 15 người; Bộ Công an: 3 người; Kiểm toán Nhà nước: 1 người; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 31 người.

Về cơ cấu kết hợp, trong số 197 người được giới thiệu ứng cử có 29 phụ nữ (14,72%), dân tộc thiểu số 17 người (8,63%), tôn giáo 2 người (1,02%), người ngoài Đảng 7 người (3,55%), tái cử 101 người (51,27%), trẻ tuổi 6 người (3,05%).

Trong số 673 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở địa phương: Người ứng cử là phụ nữ: 310 người (tỷ lệ 46,06%); Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 187 người (tỷ lệ 27,79%); Người ứng cử là người ngoài Đảng: 90 người (tỷ lệ 13,37%); Người ứng cử là người trẻ tuổi: 262 người, (tỷ lệ 38,93%); Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khoá XIII tái cử: 67 (tỷ lệ 9,96%)./.

Kim Thanh