Đồng chí Lê Thế Tiệm

Cập nhật lúc 15h53  -  Ngày 22/03/2016

Đồng chí Lê Thế Tiệm

Họ và tên: Lê Thế Tiệm

Ngày sinh: 20-12-1949
Quê quán: Xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Chức vụ:
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X, Thượng tướng,