Đồng chí Trần Đại Quang

Cập nhật lúc 19h43  -  Ngày 24/01/2016

Đồng chí Trần Đại Quang

Họ và tên: Trần Đại Quang

Ngày sinh: 12/10/1956
Quê quán: Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.
- Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.
Ngày vào đảng: 26/7/1980
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật
Tóm tắt quá trình công tác

7/1972: Tham gia cách mạng.

Trước 2006: Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh, Bộ Công an.

4/2006: Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

4/2006: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2006-2010.

4/2007: Được thăng quân hàm Trung tướng.

1/2011: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị (khóa XI).

8/2011: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công An.

12/2012: Được thăng quân hàm Đại tướng.