(ĐCSVN)Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chiều ngày 24/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; 14 đồng chí vào Ban thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng chí Chẩu Văn Lâm tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Hồng Thắng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Minh Huấn tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội đã bầu 19 đại biểu, trong đó có 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 
       Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt. (Ảnh: MH)

Thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ sự cảm ơn Đại hội với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, xây dựng Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang vững mạnh toàn diện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, với phương châm “Đoàn kết thống nhất, tập trung đột phá, khai thác tiềm năng, phát triển bền vững”, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực đột phá: Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực; khai thác tiềm năng để phát triển du lịch, lịch sử, văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Với các nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và xây dựng nông thôn mới; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang chú trọng quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, tích cực bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tích cực đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới...

Đại hội cũng xác định 15 chỉ tiêu đến năm 2020: Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân 5 năm đạt trên 8%/năm (tính theo giá so sánh năm 2010); tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 2.400 USD; trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu hút 1,7 triệu lượt khách du lịch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.300 tỷ đồng; duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 60%, trong đó đào tạo nghề trên 37%; tạo việc làm cho trên 100.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%/năm; tỷ lệ che phủ rừng trên 60%; hằng năm, 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.