Lễ tuyên dương Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện 
trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018. Ảnh: Nguyễn Cúc-TTXVN

Thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ xuất sắc

Việc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương thông báo tuyển dụng thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ giành được sự quan tâm của dư luận. Họ quan tâm bởi đây là lần đầu tiên các cơ quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng đưa ra thông báo thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Nhiều người trước kia thường quan niệm là làm công tác đảng phải là những người từng trải, có thâm niên cao trong công tác, có nhiều kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác…Và do đó cán bộ trẻ khó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ này. Nay nhận được thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại cơ quan Đảng, đây là cơ hội được thử sức trong một môi trường mới là công tác xây dựng Đảng, nơi mà một số người cho là “khô khan” và thu nhập thấp.

Kết luận 86/2014 của Bộ Chính trị về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ cho biết, nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc từ các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước đã được tuyển dụng làm công chức, viên chức không qua thi tuyển; phần lớn đã được bố trí công tác phù hợp với trình độ, chuyên môn, phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được bổ sung vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, trở thành những cán bộ, công chức, viên chức chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị và những chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực.

Tuy nhiên, Kết luận 86/2014 của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao thời gian qua nhìn chung chưa đủ sức thu hút mạnh mẽ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang. Một số thu hút được thì còn lúng túng, bị động trong bố trí, sử dụng; có nơi còn tư tưởng hẹp hòi, định kiến, không mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, dẫn tới cán bộ không yên tâm công tác, thiếu tập trung suy nghĩ nghiên cứu, không phát huy được hết năng lực, sở trường, gây lãng phí nguồn lực, phát sinh dư luận không tốt về chủ trương sử dụng nhân tài của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện Kết luận 86/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định 140 của Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương đã có thông báo tuyển dụng công khai 10 sinh viên xuất sắc vào làm công chức; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuyển dụng 15 sinh viên xuất sắc vào công chức ngạch chuyên viên. Đây là nội dung đột phá quan trọng tìm cán bộ trẻ tài năng làm việc tại cơ quan Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ là khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, có trình độ khoa học kỹ thuật, khả năng làm việc nhóm… Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương - Dương Minh Đức, đây là lần đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào làm công chức.

Trúng tuyển vào công chức được hưởng quyền lợi gì?

Về chế độ, chính sách để thu hút sinh viên xuất sắc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Dương Minh Đức cho biết, Ban Tổ chức Trung ương thực hiện theo quy định chung, đúng như Kết luận 86/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và Nghị định 140 của Chính phủ.

Theo đó, cơ quan tuyển dụng sẽ ưu tiên bố trí số biên chế nhà nước chưa sử dụng để thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc nhưng phải phù hợp với ngành nghề đào tạo và vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các thí sinh trúng tuyển sẽ thực hiện chế độ tập sự ít nhất trong 3 tháng và không quá 12 tháng, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí được tuyển dụng. Thời gian tập sự cụ thể do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.

Trong thời gian tập sự sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm.

Cũng theo Nghị định 140, người đứng đầu cơ quan đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự.

Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức, viên chức được tuyển dụng.

Những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trúng tuyển được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 1, hệ số lương 2,34; đồng thời, được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng.

Phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đối với viên chức). Thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm không quá 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Ngoài khoản phụ cấp tăng thêm, họ còn được hưởng các khoản phụ cấp lương theo quy định hiện hành đối với khu vực, ngành, lĩnh vực đặc thù (nếu có).

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau khi tuyển dụng được đặc cách cử tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính nếu được xếp loại ở mức hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp kể từ ngày có quyết định tuyển dụng…

Việc bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính, xếp lương và phụ cấp đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trúng tuyển được xếp bậc 1, hệ số lương 4,40 và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 10% mức lương hiện hưởng.

Thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm không quá 6 năm kể từ ngày có quyết định nâng ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính.

Thời gian tính nâng bậc lương lần sau được tính từ thời điểm thôi hưởng phụ cấp tăng thêm quy định tại khoản 2 điều này.

Trong 3 năm kể từ ngày được tuyển dụng, nếu người được chiêu mộ có 2 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 2 năm liên tiếp, trong đó 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị bố trí công tác khác và thôi hưởng phụ cấp tăng thêm.

Trường hợp có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, các sinh viên xuất sắc sẽ bị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc…/.

Nguyễn Minh