Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Thứ năm, 06/01/2022 14:23
(ĐCSVN) – Bạn đọc Nguyễn Lan Hương, địa chỉ tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Quảng Bình hỏi: Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì việc gửi biên bản thực hiện thế nào? Hình thức xử phạt quy định ra sao?
leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa: Nguồn: laodong.vn).

Trả lời:

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính vừa ban hành có nêu cụ thể, chi tiết những điều khoản liên quan đến việc gửi văn bản xử lý vi phạm cũng như hình thức xử lý đối với người vi phạm chưa thành niên.

 Trong đó, tại các điểm a, Điểm b, khoản 6, điều 12, chương III,  Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định: Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản, trừ trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản và trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính, thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

 Trong khi đó, về xử phạt vi phạm, Điều 25, chương III, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP cũng nêu cụ thể những nội dung liên quan đối với cơ quan thực hiện xử phạt cũng như đối tượng nhận quyết định xử phạt. Cụ thể:

 Điều 25. Xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

 1. Khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên, trường hợp không xác định được chính xác tuổi để áp dụng hình thức xử phạt, thì người có thẩm quyền xử phạt lựa chọn áp dụng hình thức xử phạt có lợi nhất cho người vi phạm.

 2. Trước khi quyết định xử phạt cảnh cáo đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải xem xét các điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở quy định tại Điều 139 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 26 của Nghị định này. Chỉ ra quyết định xử phạt cảnh cáo đối với người chưa thành niên khi không đủ các điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở.

 Điều 26. Biện pháp nhắc nhở

 1. Biện pháp nhắc nhở là biện pháp mang tính giáo dục được áp dụng thay thế cho hình thức xử phạt cảnh cáo đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính để người chưa thành niên nhận thức được những vi phạm của mình.

 2. Đối tượng và điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở:

 a) Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính khi họ tự nguyện khai báo, thừa nhận và thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình;

 b) Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính khi hành vi vi phạm hành chính quy định bị phạt cảnh cáo và người chưa thành niên tự nguyện khai báo, thừa nhận về hành vi vi phạm, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình.

 3. Người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp nhắc nhở. Việc nhắc nhở được thực hiện bằng lời nói, ngay tại chỗ và không phải lập thành biên bản./.

Ban Bạn đọc
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực