leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Bộ LĐ-TB&XH vừa hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét. Trong đó, đề xuất nhiều chính sách để mở rộng đối tượng tham gia BHXH.

Cụ thể: Lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện khi sinh con được hưởng trợ cấp 2 triệu đồng cho một con mới sinh. Đề xuất Nhà nước tăng mức hỗ trợ từ 10% lên 30% mức đóng BHXH tự nguyện tính trên thu nhập tháng bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn.

Cùng với đó, đề xuất điều chỉnh điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, với mục đích tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và hưởng quyền lợi BHXH.

Cùng với đó, dự luật sẽ điều chỉnh quy định hưởng BHXH một lần theo hướng tạo điều kiện cho người lao động có sự lựa chọn. Cụ thể: Nếu người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu mà sau một năm không tham gia BHXH đề nghị hưởng BHXH một lần, thì mức hưởng cho mỗi năm đóng BHXH bằng một lần mức tiền lương bình quân tháng đã đóng BHXH.

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, trường hợp người lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng hoặc người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc ra nước ngoài để định cư hợp pháp, thì mức hưởng cho mỗi năm đóng BHXH bằng hai lần mức tiền lương bình quân tháng đã đóng BHXH.../.

TG