Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Theo thống kê, năm 2020, nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ và kiểm soát thu chi, trong năm, đơn vị đã thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 100,6% kế hoạch giao. Quỹ BHYT vượt dự toán chi 3,9%, giảm gần 11% so với năm 2019. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, số tiền thu hồi về quỹ BHYT hơn 1,5 tỷ đồng; số tiền đã thu hồi về quỹ BHXH gần 800 triệu đồng… Bên cạnh đó, tổng số lao động tham gia BHXH trong năm giảm hơn 71.000 người nhưng BHXH tỉnh đã kịp thời tuyên truyền, khai thác, bổ sung lao động tham gia BHXH mới hơn 42.000 người.

Theo ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc quản lý điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa cho biết, cuối năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHXH bắt buộc so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 20,79%; tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 2,42%; tỷ lệ bao phủ BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 19,46%; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 92,64%.

Trong khi đó, mục tiêu đặt ra trong chương trình hành động là phấn đấu đạt 30,3% lực lượng lao động tham gia BHXH; 26,09% lực lượng lao động tham gia BHTN; 93% dân số tham gia BHYT. Vì vậy, ngành BHXH tỉnh Khánh Hòa sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong thực hiện các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Để đạt mục tiêu trên, thời gian tới, BHXH tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, ngành sẽ kết nối thông tin, liên thông dữ liệu với sở, ban, ngành liên quan để quản lý đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới. Qua đó, điều tra khảo sát để xác minh số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định, từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động, đồng thời xây dựng lộ trình khai thác mở rộng đối tượng. Song song đó, đổi mới công tác truyền thông cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công và phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt; thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động đúng chính sách pháp luật, kịp thời, thuận tiện; tránh tình trạng trục lợi quỹ BHXH. Chất lượng về công tác giám định cũng sẽ được nâng cao, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT.

Đơn vị cũng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH; kiểm soát tốt tình hình thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng thủ tục, sớm hạn và đúng hạn; đẩy mạnh các giao dịch điện tử trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng Dịch vụ công quốc gia…/.

Việt Long