leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Nguồn: CPV)

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

Theo quyết định này, mức hỗ trợ học nghề như sau:

 Hỗ trợ tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế.

Hỗ trợ tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối tượng áp dụng là người lao động được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm năm 2013./.

TG