Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ năm, 26/08/2021 18:04
(ĐCSVN) - Từ năm 2020, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng các cấp tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các đơn vị trong cả nước triển khai hoạt động đấu tranh báo xấu, bóc gỡ thông tin, tài khoản trên Internet, mạng xã hội; riêng lực lượng vũ trang tỉnh có trên 800 thành viên thường xuyên có các bài viết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng xã hội.
leftcenterrightdel

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ngày 26/8, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đánh giá kết quả nổi bật đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoà Bình nhấn mạnh: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Đảng bộ tỉnh Hoà Bình trong thời gian qua được tổ chức chặt chẽ, hoạt động hiệu quả. 13/13 Đảng bộ trực thuộc đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã quan tâm, làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trong việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; qua đó góp phần củng cố, nâng cao nhận thức đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng BCĐ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh cho biết, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Trường Chính trị tỉnh đã đưa chuyên đề “công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở địa phương” vào giảng dạy các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị-hành chính, chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức; Nhân dân đã tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động; Công an, quân đội, ngành thông tin truyền thông đã triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn việc phát tán thông tin xuyên tạc, có nội dung xấu, kích động chống phá Đảng, Nhà nước hoặc gây mất an ninh trật tự để có biện pháp đấu tranh kịp thời, phù hợp với tình hình; Có nhiều “địa chỉ” tập hợp đông đảo lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, như: chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Trang tin điện tử của Tỉnh đoàn Thanh niên Hoà Bình có hàng nghìn lượt cán bộ đoàn tham gia; chuyên trang Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Báo điện tử Hoà Bình có hơn 300 bài, phóng sự, trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trên 240 tin, bài…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Từ năm 2020, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng các cấp đã phối hợp với các đơn vị trong cả nước triển khai hoạt động đấu tranh báo xấu, bóc gỡ thông tin, tài khoản trên internet, mạng xã hội; riêng lực lượng vũ trang tỉnh có trên 800 thành viên thường xuyên có các bài viết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trên không mạng xã hội.

Trước tình hình thế giới có một số biến động khó lường, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đang lợi dụng tối đa những vấn đề này để phao tin, dựng chuyện, đẩy mạnh thông tin chống phá Đảng, Nhà nước ta, vì vậy các đại biểu cho rằng cần tiếp tục siết chặt quản lý thông tin trên Internet, xây dựng lực lượng đông đảo và phong phú hơn, huy động các nhà nghiên cứu, chuyên gia ở các lĩnh vực cùng tham gia viết bài phân tích chuyên sâu đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhất trí với những nhận định này, để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới tiếp tục được giữ vững, phát huy hiệu quả, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh đề nghị BCĐ các huyện, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tuyên truyền làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và định hướng nội dung, tư tưởng về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản, tôn giáo; kịp thời chỉ đạo để có những bài viết sắc bén đấu tranh một cách quyết liệt hơn, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch và đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, cần tập trung nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tình hình cán bộ, đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; về các vấn đề dư luận quan tâm như: tình hình dịch bệnh COVID-19, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án… Trên cơ sở đó có biện pháp định hướng tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để xảy ra tình hình phức tạp dẫn tới hình thành "điểm nóng"./.

Tin, ảnh: Vương Hùng
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực