Trường Sĩ quan Chính trị góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Thứ tư, 14/12/2022 23:20
(ĐCSVN) - Với sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 tại Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã có sức lan tỏa sâu rộng; qua đó trực tiếp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các lực lượng sư phạm, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Trong những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đặc biệt coi trọng, nhiều hoạt động phong phú đã được triển khai sâu rộng. Trong đó, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được triển khai thường xuyên, có hiệu quả, góp phần khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Cùng với các đơn vị trong toàn quân, Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã tích cực, chủ động trong xây dựng kế hoạch, tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Cuộc thi diễn ra với quy mô rộng khắp, được đông đảo cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Nhà trường hưởng ứng, qua đó đã nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của các lực lượng trong toàn Trường, góp phần bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng. Sự lan tỏa sâu rộng của Cuộc thi còn giúp hình thành nguồn bài viết phong phú, có tính chiến đấu cao, góp phần tuyên truyền, bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường vũ khí lý luận sắc bén nhằm làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, Cuộc thi có chất lượng chuyên môn cao với nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu cao, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trên tinh thần kết hợp giữa nhiệm vụ “xây” và “chống” trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trong đó, nhiều bài viết đã tập trung bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, góp phần bảo vệ, lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa XIII, bảo vệ tính đúng đắn, khoa học của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, kiên quyết phòng, chống các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong giai đoạn hiện nay.

leftcenterrightdel
 Thủ trưởng Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) trao thưởng cho các tập thể
có thành tích trong tham gia Cuộc thi. (Ảnh: Minh Huyền)

Cuộc thi lần này được tổ chức từ vòng thi cấp cơ sở đến cấp Trường. Tại vòng thi cấp cơ sở, đã có tổng số 4.387 tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau (báo in: 1.015 tác phẩm, báo điện tử: 987 tác phẩm, tạp chí in: 1.503 tác phẩm và tạp chí điện tử: 882 tác phẩm). Thông qua cuộc thi ở cấp cơ sở, đã có 296 tác phẩm được lựa chọn và gửi dự thi cấp Trường. Tại vòng thi cấp Trường, Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn 183 tác phẩm đưa vào chấm điểm. Qua 03 vòng độc lập, đã có 31 tác phẩm có điểm trung bình chung cao nhất trình Ban tổ chức xem xét và trao giải. Căn cứ kết quả Hội thi, Thủ trưởng Nhà trường quyết định tặng chứng nhận 07 giải A, 09 giải B, 09 giải C và 05 giải Khuyến khích cho các tác giả/nhóm tác giả; tặng giấy khen cho 07 tập thể có thành tích tiêu biểu trong tham gia cuộc thi.

Tại vòng thi cấp toàn quân, Nhà trường có 01 giải A, 04 giải C và 02 giải Khuyến khích và gửi 05 tác phẩm dự thi cấp toàn quốc. Nhà trường là một trong 10 đơn vị tiêu biểu của toàn quân trong triển khai, thực hiện Cuộc thi.

Theo đồng chí Đại tá, TS Đinh Quốc Triệu, Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Chính trị, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, trở thành phong trào có ý nghĩa thiết thực; nhiều tác phẩm có tính chiến đấu cao, các vấn đề được đề cập rộng khắp, phù hợp với thực tiễn công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, góp phần bổ sung cơ sở lý luận khoa học, cách mạng, đập tan mọi âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch; cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Nhà trường tiếp tục nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Thượng sĩ Vũ Anh Tú, học viên Tiểu đoàn 6 cho biết: “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, là cơ hội để mỗi cán bộ, học viên của Nhà trường nâng cao trình độ, khả năng xây dựng các bài viết đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, xây dựng thế giới quan, phương pháp luận cho mỗi học viên trong nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Có thể thấy, kết quả tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 là cơ sở để Trường Sĩ quan Chính trị tiếp tục triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần khẳng định vai trò của “Trường Đảng, Trường Đoàn” trong Quân đội, xây dựng Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị trong sạch vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thị Hoàn - Bùi Khánh Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực