leftcenterrightdel
Kết cấu hạ tầng khu vực các xã biển từng bước được huyện đầu tư đồng bộ, giao thông thuận lợi. (Ảnh: C.Trúc)

Để cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, nhằm tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế biển, Huyện ủy Ba Tri đã ban hành Chương trình hành động số 20 ngày 25 tháng 01 năm 2019 về việc phát triển kinh tế biển.

Từ thực tế của việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20, trên địa bàn huyện Ba Tri đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu. Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản; huyện đã tổ chức chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác tăng lên. Nhiều mô hình sản xuất theo hướng chất lượng, an toàn, được nhân rộng và phát huy hiệu quả.

Huyện ủy Ban Tri đã phát huy tốt thế mạnh nuôi trồng và khai thác góp phần nâng cao đời sống người dân vùng biển. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng khu vực các xã biển từng bước được huyện đầu tư đồng bộ, giao thông thuận lợi, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế khu vực biển. Nhiều công trình, dự án được đầu tư như: Đường vành đai ven biển, Cảng cá mới, Khu tránh, trú bão cho tàu thuyền, Bờ kè chống sạt lở Cồn Ngoài... Quy hoạch Cụm công nghiệp An Hòa Tây được phê duyệt và đang mời gọi đầu tư, hiện đã có các doanh nghiệp hoạt động đóng tàu, sản xuất nước đá, kinh doanh xăng dầu phục vụ đánh bắt xa bờ.Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến công, phát triển tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề được chú trọng; nhiều sản phẩm truyền thống của địa phương phát triển tốt, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Những kết quả trên cho thấy sự nỗ lực của huyện Ban Tri, tuy nhiên theo đánh giá của Huyện ủy Ba Tri những kết quả đó so với tiềm năng, lợi thế thì còn chưa cân xứng. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ huyện Ba Tri xác định đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đưa Ba Tri trở thành địa phương dẫn đầu về kinh tế biển của tỉnh vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Huyện ủy Ba Tri tập trung đầu tư khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển bền vững kinh tế biển gắn với phát triển du lịch, xem đây là nhiệm vụ đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thành Khu dân cư An Thủy, Cảng cá mới và khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền. Triển khai thực hiện các dự án về điện năng lượng gió, năng lượng mặt trời, khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, khu đô thị ven biển, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, bờ kè biển phục vụ phát triển du lịch các xã Bảo Thuận, Tân Thủy, An Thủy; phát triển các loại hình du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và du lịch văn hóa...

leftcenterrightdel
 Ban Tri xác định đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy, hải sản, nâng cao thu nhập cho bà con.

Huyện ủy Ba Tri đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên mời gọi đầu tư và khuyến khích các ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản phục vụ phát triển kinh tế biển. Trong đó, tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng Cụm công nghiệp Thị Trấn - An Đức, Cụm công nghiệp An Hòa Tây, triển khai xây dựng Cụm công nghiệp Tân Xuân. Ưu tiên mời gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp chế biến nông - hải sản, thức ăn gia súc, cơ khí phục vụ nông ngư nghiệp, đóng tàu nhằm gia tăng giá trị của nông sản, thủy sản, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá; thu hút các ngành may mặc, điện tử giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện... Khai thác các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các công trình trọng điểm, tạo chuyển biến trong xây dựng đô thị, nông thôn vùng biển.

Huyện ủy Ban Tri cũng xác định thực hiện đột phá trong huy động, khai thác các nguồn lực, vận dụng linh hoạt các giải pháp tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tập trung xây dựng các công trình trọng điểm nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại IV và loại V. Phấn đấu xây dựng An Thủy thành thị trấn và trung tâm xã Mỹ Chánh, xã Tân Xuân đạt đô thị loại V; đến năm 2030, thị trấn Ba Tri đạt chuẩn đô thị loại III.

Giai đoạn 2020- 2025, Huyện ủy Ba Tri xác định tập trung xây dựng các công trình gắn với lộ trình xây dựng xã nông thôn mới và đô thị, như: Mời gọi đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Ba Tri, xây dựng hệ thống điện gió, điện năng lượng mặt trời... Đến năm 2030 xây dựng bờ kè và công viên ven Rạch Ba Tri (đoạn Cụm công nghiệp Thị Trấn - An Đức đến Cầu Xây), xây dựng bến bãi hàng hóa Rạch Ba Tri phục vụ Cụm công nghiệp Thị Trấn - An Đức; phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ .../.

An Nhiên