Chương trình sẽ góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về biển, đảo; phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo;  phát triển huyện Trường Sa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách công tác xây dựng Đảng huyện Trường Sa  (bên phải) và Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân tại lễ ký kết.  (Ảnh: Thu Sâm)

Cụ thể, hai cơ quan thống nhất 7 nội dung trọng tâm gồm: tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, vai trò, vị trí của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình trên các vùng biển, đảo, các vùng biển trọng điểm và kết quả hoạt động đối ngoại quốc phòng, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam; những căn cứ khoa học lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển và kết quả giải quyết các vấn đề biên giới biển giữa Việt Nam và các bên có liên quan; Luật Biển Việt Nam và các điều ước quốc tế về biển mà nhà nước ta tham gia ký kết; tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động 31-CTr/TU, ngày 07/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Vùng 4 Hải quân, kết quả hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Vùng 4 Hải quân; tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Trường Sa, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; phối hợp đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch liên quan đến vấn đề biển, đảo Việt Nam; kịp thời phối hợp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Từ các nội dung nêu trên, hai bên đã xây dựng thành 11 nhóm công việc, với phân công trách nhiệm cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tương ứng với thời gian, địa điểm cụ thể, chủ yếu thông qua các hình thức như tuyên truyền miệng, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch...

Phát biểu tại lễ ký kết, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân mong muốn, thông qua thực hiện Chương trình phối hợp góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam nói chung và huyện đảo Trường Sa nói riêng, về trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách công tác xây dựng Đảng huyện Trường Sa đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với phương châm chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, vì sự phát triển của huyện đảo Trường Sa thân yêu. Đồng thời, Ban Tuyên giáo các địa phương, đơn vị cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021); các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; lễ ra quân sản xuất đầu năm và hưởng ứng Tết trồng cây trên địa bàn tỉnh./.

Anh Tuấn - Thu Sâm