Kỳ vọng tăng tốc ngoạn mục nhờ đòn bẩy cơ chế đặc thù, vượt trội!

Thứ tư, 22/03/2023 17:56
(ĐCSVN) - Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TƯ ngày 30/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để Nghị quyết này nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, rất cần có các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của Thành phố.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Thành phố tiếp tục là động lực, đầu tàu, dẫn dắt trong vai trò của một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học-công nghệ, đổi mới, sáng tạo, giáo dục-đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới.  Tính trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, năm 2020 so với năm 2010, quy mô kinh tế của Thành phố tăng gấp 2,7 lần, GRDP bình quân đầu người tăng gấp đôi. Trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, đối ngoại cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sự phát triển của Thành phố đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung thì tiềm năng, lợi thế của Thành phố trên thực tế vẫn còn chưa được khai thác hiệu quả. Tính vượt trội, sự năng động, sáng tạo, vai trò đầu tàu, động lực, dẫn dắt đối với vùng và cả nước có chiều hướng suy giảm; kinh tế tăng trưởng chậm, năng lực cạnh tranh quốc tế còn thấp. Những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm thì nhiều khó khăn, thách thức mới phát sinh trở thành điểm nghẽn cản trở sự phát triển của Thành phố.

leftcenterrightdel
Những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội sẽ là đòn bẩy để kinh tế Thành phố phát triển đột phá 

Bên cạnh đó, Nghị quyết 54 của Quốc hội cho phép Thành phố thực hiện nhiều cơ chế, chính sách chưa được quy định trong luật, hoặc khác với quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện để Thành phố phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện, việc triển khai Nghị quyết này đã đạt được một số kết quả có ý nghĩa quan trọng nhưng một số chính sách, cơ chế đặc thù chưa được thực hiện có hiệu quả. Thực tế đó, đã đặt ra vấn đề là cần phải có cơ chế, chính sách mới phù hợp hơn nữa đối với Thành phố đặc biệt này. Để nhanh chóng đưa Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống,  và để TP Hồ Chí Minh sớm có những cơ chế vượt trội, hiện nay Quốc hội, Chính phủ đã và đang khẩn trương ban hành các chương trình hành động, các đề án, dự án… theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các bộ, ban ngành của Trung ương đang tích cực phối hợp với TP Hồ Chí Minh và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

Ngày 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về nội dung Đề án xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp này, Thủ tướng đã đề nghị các cơ quan liên quan và TP Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát lại nội dung dự thảo để xây dựng các cơ chế, chính sách cho Thành phố theo hướng đặc thù, thông thoáng, vượt trội nhưng có trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá, tác động lớn, phù hợp với bối cảnh thực tiễn phát triển của địa phương và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước; xác định rõ thẩm quyền của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi thực hiện trên thực tế, tạo điều kiện tốt nhất có thể để Thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Theo Thủ tướng, cần có quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tư duy đột phá hơn, bởi nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Với các vấn đề mới, khó, có vướng mắc, những nội dung nhạy cảm, phức tạp thì cần nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm được "đầu ra", cách xử lý, giải quyết phù hợp trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát kịp thời, hiệu quả, chứ không phải thấy khó khăn, phức tạp, nhạy cảm thì không làm hoặc dừng lại.

Mới đây, để cụ thể hóa thêm một bước quan trọng nữa, ngày 20/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp Quốc hội.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV.

Về phía TP Hồ Chí Minh, để triển khai thực hiện Nghị quyết 31, Thành phố sẽ triển khai 7 nhóm giải pháp. Trong đó Thành phố sẽ cơ cấu lại tổng thể kinh tế và đặt trong mối quan hệ với vùng, cả nước và quốc tế; gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động cao. Một số chương trình tiêu biểu: Chương trình chuyển đổi số; đề án xây dựng Thành phố thông minh; xây dựng và triển khai thực hiện thành công Trung tâm Tài chính quốc tế TP Hồ Chí Minh… Đồng thời chuyển đổi mô hình các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng phát triển công nghệ cao, sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

leftcenterrightdel
 TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.  - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bên cạnh đó là các giải pháp để phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế. Trong đó, TPHCM đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân. Thành phố sẽ thực hiện Đề án xây dựng một số doanh nghiệp lớn với thương hiệu mang tầm quốc gia và toàn cầu...

Để thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, Thành phố sẽ xây dựng chính sách ưu đãi và xúc tiến đầu tư nhằm chủ động thu hút có chọn lọc đầu tư trong nước và nước ngoài. Đồng thời thực hiện Đề án huy động nguồn lực đầu tư xã hội; Đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn Thành phố…

Cùng với đó, Thành phố tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.    

Chương trình hành động của Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng xác định phát triển Thành phố Thủ Đức dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ, năng suất lao động cao, là hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh.

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chương trình hành động của Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề ra nhiệm vụ phát triển văn hóa, xây dựng con người Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong đó có giải pháp xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng Thành phố thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, thực hiện Đề án y tế thông minh; Đề án phát triển y tế cộng đồng, thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Bên cạnh đó là giải pháp phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; hoàn thiện, phát huy vai trò Trung tâm an sinh Thành phố.

Để triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chính sách vượt trội khi được Bộ Chính trị đồng thuận chủ trương, Quốc hội thông qua Nghị quyết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép, trong Dự thảo Chương trình hành động của Thành phố cũng nhấn mạnh sẽ thực hiện có hiệu quả việc phân cấp, phân quyền cho HĐND và UBND Thành phố. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách thí điểm mang tính đột phá để Thành phố chủ động huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển.

Với tiềm năng, lợi thế và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, nỗ lực, với khát vọng xây dựng, phát triển Thành phố của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức và người dân Thành phố, chúng ta tin tưởng rằng, những cơ chế, chính sách vượt trội dành cho Thành phố sẽ sớm được triển khai và khi đi vào thực tiễn sẽ phát huy hiệu quả mạnh mẽ đúng như kỳ vọng, hoàn thành các mục tiêu phát triển Thành phố theo Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị đã đề ra./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực