Tổng cục Thuế: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ

Thứ bảy, 18/03/2023 13:27
(ĐCSVN) - Tổng cục Thuế có công văn số 740/TCT-VP gửi Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.
leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Văn bản này nhằm tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong ngành Thuế.

Tại văn bản này, Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh và lưu ý trong toàn ngành một số nội dung về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, xác định và thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai; về tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính thuế và phòng chống gian lận hoàn thuế, gian lận hóa đơn; về kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, công chức; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội ngành.

Về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, xác định và thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai, Lãnh đạo Tổng cục Thuế nhấn mạnh, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính, thông báo và trả kết quả cho người sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016.

Tuy nhiên, qua một số vụ việc phát sinh, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số công chức tại một số cơ quan thuế địa phương do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ khi xác định nghĩa vụ tài chính; có hành vi nhũng nhiễu khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về đất đai. Do đó, Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng Cục Thuế các địa phương quán triệt, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc cơ quan thuế các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài nguyên Môi trường để đối chiếu các thông tin, hồ sơ địa chính của người nộp thuế; bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu để đảm bảo thông tin giữa hai đơn vị thống nhất và đầy đủ căn cứ pháp lý khi xác định nghĩa vụ ;tài chính của người dân, doanh nghiệp.

Việc cử cán bộ tham gia vào các Hội đồng thẩm định giá đất, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định bảng giá đất và giá đất tại địa phương, đề nghị các Cục Thuế thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn tại Công văn 2503/TCT-TCCB ngày 15/7/2022 của Tổng cục Thuế, cán bộ công chức thuế phải thực thi nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Về tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính thuế và phòng chống gian lận hoàn thuế, gian lận hóa đơn, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị kịp thời giải đáp, tháo gỡ ngay các vướng mắc cho người nộp thuế trong quá trình xử lý các thủ tục về hoàn thuế; Rà soát, phân loại hồ sơ hoàn thuế, trên cơ sở đó xác định các hồ sơ đầy đủ thủ tục, đúng đối tượng, trường hợp hoàn thuế để khẩn trương xử lý, giải quyết hoàn thuế GTGT kịp thời cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người nộp thuế có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với các hồ sơ phát hiện có dấu hiệu rủi ro cao theo quy định pháp luật về quản lý rủi ro, triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của ngành để xác minh, làm rõ, đảm bảo hoàn thuế đúng quy định pháp luật.

Cục Thanh tra Kiểm tra khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai kiểm tra, xác minh, giải quyết hoàn thuế GTGT. Các Cục Thuế thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Thuế về công tác xác minh hóa đơn tại Công văn số 702/TCT-CNTT ngày 11/3/2022, Công văn số 1043/TCT-TTKT ngày 07/4/2022 và Công văn số 1616/TCT-TTKT ngày 17/5/2022, đảm bảo công tác giải quyết hoàn thuế GTGT kịp thời, đúng quy định.

Cùng với đó, tăng cường phối chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan trong việc xác minh, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý, phòng chống gian lận hoàn thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Về kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức họp tập thể lãnh đạo, Cấp ủy và công chức chủ chốt của đơn vị để phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và phòng chống, tham nhũng quy định tại Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2023, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 01/3/2023, Công văn số 1501/BTC-TCCB ngày 17/02/2023, Công văn số 2068/BTC-VP ngày 07/03/2023, Công văn số 2391/BTC-VP ngày 15/3/2023 và các nội dung, hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục Thuế có liên quan.

Yêu cầu công chức tại các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng ký cam kết về những điều không được làm, không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế... trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1199/TCT-KTNB ngày 23/3/2020 và các quy định có liên quan; đồng thời phải xử lý nghiêm đối với các công chức vi phạm các nội dung đã cam kết.

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi vi phạm chế độ trách nhiệm hoặc khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo đúng quy định.

Đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, nhất là đối với các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Ngay trong quý II/2023 tổ chức rà soát, đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ ở những khâu dễ xảy ra vi phạm; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn các nội dung về chính sách thuế, về thủ tục hành chính thuế, về quy trình, thủ tục quản lý thuế cho công chức, giúp công chức nắm vững, kịp thời bổ sung, cập nhật những quy định mới, nắm bắt những vấn đề dễ xảy ra sai sót, vi phạm, để nâng cao kiến thức, phục vụ tốt cho thực thi công vụ.

Rà soát để bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, biện pháp trong công tác kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng để tăng cường việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời các vi phạm, khuyết điểm có thể xảy ra; kịp thời phát hiện các khuyết điểm, vi phạm nếu có của công chức, viên chức, kết luận cụ thể về hành vi, mức độ vi phạm để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm sai phạm

Về công tác thanh tra, kiểm tra nội ngành, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị tăng cường nắm bắt thông tin đa chiều, lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, thu thập các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức kiểm tra xác minh khi có thông tin về vi phạm, tồn tại trong công tác quản lý thuế, các hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức thuế; xử lý kịp thời, nghiêm khắc các trường hợp vi phạm để răn đe, làm gương, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng, có tính hệ thống, các vấn đề được xã hội quan tâm.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ và tập trung nguồn lực để tổ chức tốt công tác kiểm tra nội bộ hàng năm. Tổng cục Thuế sẽ thành lập các tổ kiểm tra đột xuất tại các đơn vị về thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật kỷ cương. Đồng thời, các Cục Thuế tổ chức triển khai thành lập các Tổ kiểm tra công vụ đột xuất tập trung vào các địa bàn, các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức thuế trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực