Hải Dương triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Thứ sáu, 25/08/2023 14:45
(ĐCSVN) – Chủ tịch Triệu Thế Hùng yêu cầu phải có cách làm đúng, bài bản, kỹ lưỡng, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan và không cầu toàn, không nóng vội...
leftcenterrightdel
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị. 

Sáng 25/8, UBND tỉnh Hải Dương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện việc sắp xép đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025. Sở Nội vụ hướng dẫn về thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Sở Tài chính hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng tài sản công khi tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính.

Theo kế hoạch, năm 2023 UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp theo quy định. Căn cứ Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của UBND cấp huyện, UBND tỉnh xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh, thực hiện các trình tự thủ tục báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Bộ Nội vụ, Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo quy định về sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Năm 2024 hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo Kế hoạch, ĐVHC mới sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1.7.2024. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025.

Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025. Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Sái Thị Yến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương thông tin Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. 

Năm 2025 tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có những ĐVHC hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025). Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở những ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Tại Hội nghị, các ngành, địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm và phản ánh những khó khăn, đề xuất giải pháp khắc phục các vướng mắc để việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 đạt mục tiêu đề ra. Lãnh đạo huyện Nam Sách đề nghị tỉnh cần có quy định, hướng dẫn cụ thể về thời gian thực hiện tạm dừng, bổ nhiệm cán bộ; xem xét việc tạm dừng đầu tư đối với các dự án, công trình giao thông. Lãnh đạo thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng) kiến nghị cần giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với số dôi dư hoặc bị tác động khi thực hiện sắp xếp…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh Sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, nhạy cảm, phức tạp; tác động đến tư tưởng, tâm lý của nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên, trên cơ sở những kết quả đã đạt được từ công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 thì yếu tố quyết định thành công việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của giai đoạn 2023-2025 đó là: phải có cách làm đúng, bài bản, kỹ lưỡng, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan và không cầu toàn, không nóng vội.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về sắp xếp các đơn vị hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải xác định việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn 2023-2030. Việc sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch xã.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng lưu ý quá trình tổ chức thực hiện phải xác định rõ đối tượng, có lộ trình phù hợp, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch và đồng thuận của nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ chỉ đạo xây dựng phương án, lộ trình, kế hoạch, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại địa phương theo tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Các sở, ban, ngành của tỉnh, bám sát chức năng, nhiệm vụ, ban hành văn bản hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, trong đó cần tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc sau khi đã sắp xếp để hình thành những đơn vị hành chính mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn; lưu ý lựa chọn, xác định tên gọi của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp có ý nghĩa, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ, tạo sự thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025./.

Linh Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực