5 kinh nghiệm, 3 đột phá để Hải Phòng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thứ năm, 15/10/2020 10:18
(ĐCSVN) - Thực tiễn phong phú sinh động của 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã để lại cho Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị thành phố một số bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vận động Nhân dân.

5 bài học kinh nghiệm

Tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XVI đã nêu lên những kinh nghiệm để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể:

1. Phải luôn chú trọng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng; bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Thành ủy, trước hết là Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực nổi trội, luôn đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự tiền phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết vì sự nghiệp chung. Đây chính là yếu tố có ý nghĩa quyết định làm nên những thành công toàn diện của thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua.

leftcenterrightdel
Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực nổi trội... là yếu tố có ý nghĩa quyết định làm nên những thành công toàn diện của thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua - Ảnh: Công thông tin Hải Phòng

2. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền phải có những biện pháp đổi mới mạnh mẽ, có những giải pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để khơi thông và huy động mạnh mẽ các nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội trọng điểm của thành phố.

Phải thường xuyên tăng cường các giải pháp chống thất thoát đối với nguồn lực từ ngân sách Nhà nước; nguồn lực đầu tư từ ngân sách phải bảo đảm được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, nguồn lực đầu tư công chủ yếu phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tạo sức thu hút và động lực mới để thúc đẩy phát triển, kiên quyết không đầu tư dàn trải, không để kéo dài các dự án đầu tư công.

3. Các chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội phải thực sự thể hiện được “Ý Đảng - Lòng Dân”, sẽ tạo được sự đồng thuận và huy động được sức mạnh trong Nhân dân. Đồng thời, phải có nguồn lực bảo đảm thực hiện; phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổng kết; tuyệt đối không ban hành những nghị quyết chung chung, không có tính khả thi.

4. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ, chính quyền thành phố phải đề ra được các cơ chế, chính sách, giải pháp để giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa việc phát triển kinh tế thị trường với việc duy trì sự tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao toàn diện đời sống của các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm những giá trị ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Phương châm này đã được Thành ủy và chính quyền thành phố nhất quán thực hiện, các chính sách về an sinh xã hội và việc quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội đã được ưu tiên và đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế. Vì vậy, đã tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố và củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào đường lối đổi mới của Đảng, vào vai trò lãnh đạo của Đảng, của Thành ủy.

5. Trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án luôn là vấn đề khó khăn nhất và tổ chức thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng cũng là nhân tố quan trọng đầu tiên để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng kinh tế - xã hội trong những năm vừa qua. Để có được thành công trong việc giải phóng mặt bằng, trước hết, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư đều phải phù hợp với nhu cầu phát triển, mang lại hiệu quả chung cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố và đất nước. Đồng thời, quá trình triển khai phải bảo đảm được tính công khai, minh bạch từ chủ trương đến chính sách bồi thường, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Việc sắp xếp tái định cư cho người dân phải bảo đảm cơ sở hạ tầng và điều kiện sinh hoạt tại nơi ở mới hiện đại và tốt hơn nơi ở cũ.

3 giải pháp đột phá chiến lược

leftcenterrightdel
Hải Phòng tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, triển khai quyết liệt các thủ tục đầu tư để tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới

Chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố; huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030, đó là một trong 3 giải pháp đột phá để phát triển Hải Phòng trong giai đoạn tới, được nêu trong dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, giải pháp thứ nhất là xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển. Bố trí nguồn lực hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo hai bờ các dòng sông chảy qua nội đô như sông Tam Bạc, sông Cấm, sông Hạ Lý, sông Lạch Tray, tạo thành các cảnh quan, công trình công cộng phúc lợi xã hội.

Hải Phòng sẽ cơ bản hoàn thành đầu tư các công trình, dự án lớn trong quy hoạch phát triển không gian đô thị theo 03 hướng đột phá (Bắc sông Cấm, Cát Hải-Cát Bà, Đồ Sơn và ven sông Lạch Tray).

Thứ hai, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, triển khai quyết liệt các thủ tục đầu tư, nhất là giải phóng mặt bằng, sẵn sàng các điều kiện để thu hút làn sóng đầu tư mới chuyển dịch đến Việt Nam mà Hải Phòng là địa phương có nhiều lợi thế. Trong đó ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường để Hải Phòng trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của đất nước.

Thứ ba, phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn về phát triển hạ tầng du lịch đã và đang được triển khai trên địa bàn Đồ Sơn, Cát Hải-Cát Bà, đảo Vũ Yên.

Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn để triển khai các dự án du lịch, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với biển đảo, các di tích lịch sử, văn hóa, phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng định hướng tại Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.

leftcenterrightdel
Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng 

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra 20 chỉ tiêu và 9 nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thành công 3 đột phá. Trong đó, các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung thực hiện chủ trương tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại.

Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp với quá trình đô thị hóa. Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Bắc bộ; trọng điểm phát triển khoa học và công nghệ biển của cả nước…

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng. Với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính biện chứng và hiện thực cao thể hiện trong Báo cáo chính trị, thành phố Hải Phòng sẽ có đủ điều kiện để bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Đại hội yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, giữ gìn các nguyên tắc, kỷ luật Đảng, nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân; quyết tâm phấn đấu để Hải Phòng luôn là địa phương đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xứng đáng là “Thành phố gương mẫu của nước ta” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

Nhóm PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực