Mời tham gia viết bài tham luận “30 năm quân dân y trên biển, đảo”

Mời tham gia viết bài tham luận “30 năm quân dân y trên biển, đảo”

(ĐCSVN) - Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà báo tham gia viết bài, tham luận tại Hội thảo khoa học “30 năm quân dân y trên biển, đảo”.