Đảm bảo minh bạch trong tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Thứ bảy, 11/11/2023 16:22
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

So với Thông tư cũ, Thông tư 20 có điều chỉnh một một số nội dung như: Điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ từ 60 ngày xuống còn 30 ngày để đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung xét duyệt; bỏ quy định phạt 2 năm không được tham gia tuyển chọn nếu có nhiệm vụ trước đó nghiệm thu “không đạt”...

Cụ thể, Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, đề án khoa học. Các nhiệm vụ do các quỹ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ, hỗ trợ không thuộc phạm vi điều chỉnh. Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về nguyên tắc và điều kiện tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ, Thông tư nêu rõ, việc tuyển chọn phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan; kết quả tuyển chọn phải được công bố công khai trên Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đánh giá thông qua Hội đồng tư vấn tuyển chọn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập. Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn, ý kiến tham mưu của đơn vị quản lý chuyên môn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định lựa chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định.

Theo quy định tại Thông tư này, danh mục các nhiệm vụ, điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác trong thời gian 30 ngày để tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn lần 2 trong khoảng thời gian không quá 6 tháng tính từ ngày bắt đầu thông báo tuyển chọn lần 1 trong các trường hợp: Khi hết thời gian thông báo tuyển chọn mà không có hồ sơ đăng ký tuyển chọn; các hồ sơ không hợp lệ khi tiến hành mở, kiểm tra hồ sơ; các hồ sơ bị hủy kết quả tuyển chọn theo quy định tại điểm a, b, d và đ khoản 1 và điểm a, b và đ khoản 2 Điều 17 của Thông tư này; trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

Thông tư cũng quy định rõ điều kiện tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ. Đó là các tổ chức có tư cách pháp nhân, hoạt động phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ có quyền đăng ký tham gia tuyền chọn thực hiện nhiệm vụ.

Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn làm chủ nhiệm nhiệm vụ phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với nội dung nhiệm vụ và hoạt động trong lĩnh vực này trong 5 năm gần nhất, tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ; có khả năng và bảo đảm thời gian để tổ chức thực hiện nhiệm vụ; trường hợp khác với các yêu cầu tại các điểm a, b và c khoản này do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 27/11/2023; thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ./.

Thùy Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực