Tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài trong lực lượng Quân đội

Thứ tư, 10/05/2023 16:45
(ĐCSVN)- Những năm qua, Hội khuyến học các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hình ảnh Anh bộ đội mang quân hàm xanh đã in đậm trong trái tim của đồng bào ta thông qua những chương trình giúp các em học sinh, gia đình học sinh đưa các em đến trường, tạo điều kiện cho các em được học hành...

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

leftcenterrightdel
 GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VA

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, Kết luận 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chị thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nêu rõ: “Hội Khuyến học tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp... và trong lực lượng vũ trang”.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang diễn ra nhanh chóng, tác động khách quan đến tất cả các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành. Lúc này  hơn lúc nào hết lời dạy của Bác: “Ai không học là lùi, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau” đang được thực tế chứng minh tính đúng đắn của lời dạy đó.

GS.TS Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIII xác định Việt Nam “đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu mục tiêu rất cụ thể. Muốn thực hiện được các mục tiêu cao đó phải thực hiện tốt đột phá chiến lược về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ quản lý đương chức ở các cấp, các ngành. Muốn vậy, chỉ có thông qua con đường học tập, học tập suốt đời, học ở mọi nơi, mọi lúc, học bằng mọi phương pháp nhằm bồi đắp tri thức thường xuyên, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Trong sự nghiệp cách mạng này, Quân đội có vai trò hết sức quan trọng.

GS.TS Nguyễn Thị Doan cho hay, những năm qua, Hội khuyến học các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hình ảnh Anh bộ đội mang quân hàm xanh đã in đậm trong trái tim của đồng bào ta thông qua những chương trình giúp các em học sinh, gia đình học sinh đưa các em đến trường, tạo điều kiện cho các em được học hành... Nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong bối cảnh mới, thực hiện nhiệm vụ được giao, Thường trực Hội Khuyến học Việt Nam mong muốn có buổi làm việc để triển khai những nội dung có liên quan đến nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm giúp Bộ triển khai nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua thực hiện các mô hình học tập.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu. Ảnh: VA 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho hay, những năm qua, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để tiến hành công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội phù hợp, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, sát với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, tăng cường nguồn nhân lực, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội nghĩa trong thời mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công ban ve Tor dân học tập giai đoạn 2021-2030”; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán gian quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ Quân đôi và từng đơn vị.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2021, bồi dưỡng tiếng dân tộc được 59 lớp cho 6.583 lượt người; năm 2022, tổ chức 42 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc cho 2.324 lượt sĩ quan, quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng. Thực hiện nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức 73 lớp bồi thức dân tộc cho 7.850 người và 42 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho 2.324 người.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có rất nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, ý nghĩa và hiệu quả, trực tiếp xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 ở khu vực biên giới, biển đảo”; Chương trình “Nâng bước em tới trường”, gắn với các phong trào, chương trình, mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội đang được triển khai ở khu vực biên giới; Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” với các nội dung, hình thức triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực để nhận các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nuôi dưỡng chăm sóc, học tập tại các đồn Biên phòng; Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021 - 2030... Thực hiện Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", hiện nay các đơn vị Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu 2.437 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ mỗi cháu 500.000đ/tháng (trong đó có gần 200 học sinh Lào, Campuchia), nhận nuôi 388 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dự án "Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường", các đơn vị trong toàn quân đỡ đầu 3.524 học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi biên giới; trong đó, nhận nuôi 400 học sinh.

"Có thể khẳng định, công tác khuyến học, khuyến tài thời gian qua đã góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập, công tác; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chung của cả nước. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đẩy mạnh phát triển quỹ, mở rộng đối tượng khuyến học, khuyến tài, dành sự quan tâm, hỗ trợ tốt nhất học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập"- Trung tướng nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VA 

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam báo cáo dự thảo nội dung phối hợp trong thời gian tới, đó là: Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc gắn với chủ trương của Đảng về tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, tự học tập nâng cao trình độ của cán bộ chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam.

Thứ hai, thành lập Ban Khuyến học tại cơ quan, đơn vị, trường học trong quân đội. Xây dựng “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Hội Khuyến học Việt Nam và trong các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Xây dựng mô hình “Công dân học tập” trong cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam và trong cán bộ, chuyên viên thuộc cơ quan Hội Khuyến học Việt Nam.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cán bộ, chiến sỹ thông qua việc xây dựng các mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, năng lực số... tại các cơ sở của quân đội theo yêu cầu nhiệm vụ được giao; tham gia chia sẻ tri thức về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời cho các học viên tại các học viện, trường, trung tâm đào tạo của Bộ Quốc phòng.

Thứ tư, vận động xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài” tại các cơ quan, đơn vị quân đội để động viên cán bộ, chiến sỹ và con em cán bộ, chiến sỹ có nhiều cố gắng, đạt thành tích tốt trong học tập. Phối hợp trao học bổng cho những chiến sỹ, học viên có thành tích tốt, tiêu biểu trong học tập

Thứ năm, vận động cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nơi đơn vị đứng chân tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục “Vì em hiếu học”; “Nâng bước em đến trường”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Con nuôi đồn biên phòng” ... Phối hợp trao học bổng “Học không bao giờ cùng” cho con, em cán bộ, chiến sỹ tại các địa phương, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Thứ sáu, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập, năng động, sáng tạo, có sáng kiến được áp dụng rộng rãi trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực