leftcenterrightdel
 

LTS: Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp. Thời gian qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác này. Hiện nay, bối cảnh mới đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải chủ động, vào cuộc quyết liệt, kiên trì, bền bỉ để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.

Cùng phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tìm hiểu vấn đề này qua loạt bài: Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

leftcenterrightdel
 

(ĐCSVN) - Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đã đạt được một số kết quả quan trọng với những dấu ấn nổi bật. Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí tuyên truyền với vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

leftcenterrightdel
 

Gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của Nhân dân. Báo chí đã phản ánh kịp thời, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được, nhất là sau hơn 35 năm đổi mới; phản ánh chân thực thực tiễn sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Báo chí đã thực sự là tuyến đầu tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội có tính bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội.

Hiện nay, đội ngũ các nhà báo trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt những yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn đang đặt ra. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 30/11/2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí (in và điện tử), trong đó 114 báo, 116 tạp chí thực hiện hai loại hình, 557 báo và tạp chí in; 29 báo và tạp chí điện tử; 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình và 5 đơn vị hoạt động truyền hình không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng. Cả nước có khoảng 40.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí với 17.161 người được cấp thẻ nhà báo.

Sự phát triển về nhân lực, đội ngũ những người làm báo, sự ra đời của các cơ quan báo chí với đầy đủ những loại hình truyền thông đa phương tiện, hiện đại, tạo mạng lưới thông tin rộng khắp ở các vùng, miền, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời, sinh động, hấp dẫn đến với mọi tầng lớp Nhân dân.

leftcenterrightdel
 

Đáng chú ý, trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, mặc dù kinh tế báo chí tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, cùng với sự chi phối, cạnh tranh của các nền tảng xuyên biên giới, mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới nhưng các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ; là diễn đàn tin cậy của Nhân dân; báo chí đã chủ động, kịp thời, thông tin hiệu quả về những vấn đề lớn của đất nước, có nội dung thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhiều cơ quan báo chí đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, định hướng bằng cách xây dựng, hình thành những chuyên trang về xây dựng Đảng, phát động các giải báo chí về xây dựng Đảng, mở ra những cơ hội lớn để các nhà báo, cộng tác viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia viết bài, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức với công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đặc biệt từ khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các cơ quan báo chí lại càng vào cuộc với tinh thần xung kích, đi đầu. Nhiều cơ quan báo chí đã lập một nhóm phóng viên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình thời sự để đấu tranh thông tin, phản bác quan điểm sai trái, thù địch …

Để đấu tranh chống lại những thông tin xấu trên mạng xã hội, nhiều cơ quan báo, tạp chí đã mở các chuyên mục như “Bình luận-phê phán” của Báo Nhân Dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân; “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái thù địch” của Tạp chí Cộng sản; “Chống diễn biến hòa bình” của Báo Quân đội Nhân dân, VietnamPlus, Công an Nhân dân; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam… Các chuyên mục này của các báo đã đề cập nhiều nội dung đa dạng, phong phú, trong đó nổi bật là các bài phân tích, bình luận, phê phán các thông tin không đúng sự thật, bịa đặt, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; phản bác những lời nói, hành động thiếu thiện chí, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với quần chúng; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phản bác sự vu cáo về việc Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo; phê phán những quan niệm lệch lạc về phát triển kinh tế, văn hóa - văn nghệ, đạo đức lối sống, thông tin sai lệch về dịch COVID-19...

leftcenterrightdel
 

Tại Đài Truyền hình Việt Nam (THVN), Phó Trưởng Ban Thời sự Bùi Hồng Phúc cho biết, những năm qua, nhất là khi có Nghị quyết 35-NQ/TW, Đài THVN đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các tin, bài, chương trình về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mảng nội dung quan trọng này đã được Đài tổ chức tuyên truyền ngày càng bài bản với nhiều thể loại chương trình có sức nặng như hệ thống các bản tin thời sự, chuyên mục, phim tài liệu, điểm báo…; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các kênh truyền hình truyền thống cũng như trên nền tảng số và đã mang lại hiệu quả tích cực.

leftcenterrightdel
 

“Điểm nhấn quan trọng là từ tháng 7/2019, Đài THVN mở chuyên mục “Đối diện” chuyên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát sóng định kỳ 1 số/tháng. Kể từ khi bắt đầu phát sóng đến nay, chương trình “Đối diện” luôn được đánh giá cao về nội dung, có ảnh hưởng trong xã hội, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương. Ví dụ các chương trình: “Mặt trái của truyền thông xã hội”, “Những thủ đoạn gây bất ổn xã hội”, “Suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “Nhận diện suy thoái”,… đều là những chương trình có tính đấu tranh mạnh mẽ, mang lại hiệu quả truyền thông cao, giúp công chúng nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Vệt tuyên truyền này của chuyên mục “Đối diện” đã được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và dư luận đánh giá cao đồng thời đã vinh dự được nhận giải A giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải A giải Báo chí Quốc gia…” - Phó Trưởng Ban Thời sự Bùi Hồng Phúc thông tin.

Tại Báo Quân đội Nhân dân (QĐND), Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo cho biết, Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND đã xác định: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của Báo. Trong năm 2020, và 5 tháng đầu năm 2021, Báo đã đăng tải gần 200 bài, vệt bài chuyên sâu về phòng chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, có nhiều vệt bài được đầu tư công phu, tâm huyết, có chất lượng, tạo hiệu ứng dư luận xã hội tốt, được cấp trên và bạn đọc đánh giá cao, như: Vệt bài tuyên truyền về thành tựu 90 năm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; các bài vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc Đại hội Đảng các cấp, xuyên tạc công tác nhân sự và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phủ nhận vai trò của Quốc hội, xuyên tạc bản chất của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Phó Tổng Biên tập Báo QĐND trao đổi: Hầu hết các bài đăng tải trong hai chuyên mục “Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên báo QĐND hằng ngày sau khi đăng lại trên Báo QĐND điện tử đã thu hút hàng nghìn lượt người truy nhập, quan tâm, chia sẻ, bình luận. Nhiều cơ quan báo chí, nhiều trang thông tin tuyên giáo điện tử của các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành, đoàn thể trong cả nước đã dẫn nguồn, đăng lại toàn văn, từ đó tạo thêm sức lan tỏa rất tích cực những bài viết của hai chuyên mục này của Báo QĐND trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.  

leftcenterrightdel
 

Tại Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Biên tập Trần Doãn Tiến cho biết, về chủ đề đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trung bình Báo đăng tải khoảng 20 tin, bài/tháng, 1 năm khoảng 240 tin, bài; trong đó có nhiều bài đạt chất lượng, được bạn đọc quan tâm truy cập cao, tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi. Một số bài viết đã được vinh danh tại các giải thưởng báo chí uy tín như: Giải Búa Liềm Vàng, Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng lãng phí, Giải Báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc… cùng nhiều giải thưởng của các bộ, ngành. Đáng chú ý, trong năm 2020 và 2021, đáp ứng yêu cầu tuyên tuyền gắn với sự kiện trước, trong và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng tin, bài về chủ đề này có sự tăng vượt bậc với khoảng 50 tin, bài/tháng, gần 800 tin, bài được đăng tải trong năm 2020 và 6 tháng 2021.

Lấy dẫn chứng về tuyến tin định hướng, phản bác luận điệu sai trái trên Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN), đồng chí Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus cho biết, mỗi năm báo có hàng nghìn tin, bài. Trong đó, có nhiều tuyến tin được xây dựng bài bản, công phu như: Bảo vệ chủ chủ quyền biển đảo, chống diễn biến hòa bình, chống tin giả… Về tuyến tin bảo vệ chủ quyền biển đảo, VietnamPlus luôn chú trọng thông tin chính xác, nhanh nhạy, đủ liều lượng, có lợi cho cuộc đấu tranh của ta và phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Trước các động thái của phía Trung Quốc, từ động thái về truyền thông thông tin hay các hành động thực tế trong vùng khai thác dầu khí, khai thác hải sản, xây cơ sở hạ tầng tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam..., thay vì tránh đề cập, coi đó là một “vùng cấm”, VietnamPlus đã kịp thời đăng tải thông tin về những hành động sai trái, vô lối đó... đồng thời lồng ghép các thông tin tái khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển” – Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn bộc bạch.

Tại Báo Lao động, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển thông tin, từ khi có Nghị quyết 35/NQ-TW, báo Lao Động đã có trên 500 tin/ bài với các nội dung như nhận diện về những thủ đoạn của thế lực thù địch thông qua các quan điểm sai trái, thù địch. Phê phán những luận điệu sai trái của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thông tin sai sự thật, bôi nhọ thành quả của đất nước, gây chia rẽ, mất lòng tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… Đồng thời báo tăng cường thông tin tích cực, những cá nhân có hành động tốt đẹp, có tính lan toả tạo ra dòng chảy thông tin chính thống, tích cực nhằm lấy cái tốt, cái tích cực để đẩy lùi cái sai trái, xấu độc…

leftcenterrightdel
 

Có thể nói, với nhiều cách làm đa dạng, phong phú, các cơ quan báo chí đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, định hướng nhằm đấu tranh ngăn chặn, phản bác có hiệu quả từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin của Dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa./.

Thực hiện: Nhóm PV

Bài 1: Vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng
Bài 2: Xóa bỏ “rào cản” vì một nền báo chí cách mạng
Bài 3: Phát huy mạnh mẽ sự nghiệp “phò chính, trừ tà”
Bài 4: “Xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt 
Bài 5: Mỗi cơ quan báo chí là một “pháo đài” chính trị, mỗi nhà báo là một “chiến sỹ”

14/03/2022 11:08