Bạc Liêu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh

Thứ ba, 07/06/2016 17:19
(ĐCSVN) - Thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu cho biết, Tỉnh này đã bầu đủ đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu cao.


Cử tri Bạc Liêu đi bỏ phiếu bầu cử ngày 22/5. (Ảnh: Văn Khải)

Về bầu cử đại biểu Quốc hội, Bạc Liêu đã bầu đủ 6 người; trong đó đại biểu nữ đạt 16,67%; đại biểu là người dân tộc chiếm 16,67%; Mặt trận và các tổ chức thành viên chiếm 16,67%.

Về bầu cử HĐND tỉnh, đã bầu đủ 50 đại biểu; trong đó đại biểu nữ chiếm 24%, đại biểu là người dân tộc thiểu số 2%, đại biểu ngoài Đảng 4%, cơ quan Đảng chiếm 30%, chính quyền 40%.

HĐND cấp huyện đã bầu đủ 241 đại biểu; trong đó đại biểu nữ chiếm 24,07%, đại biểu là người dân tộc thiểu số 5,39%, đại biểu trẻ tuổi 8,30%, đại biểu ngoài Đảng gần 5%, đại biểu là tôn giáo gần 2,50%, đại biểu tái cử chiếm hơn 40%.

Dưới đây là danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021:

1.Ông Bùi Tấn Bảy

2.Ông Trà Văn Bắc

3. Ông Lê Tấn Cận

4. Ông Lê Minh Chiến

5. Ông Phan Thanh Duy

6. Bà Trần Thị Huỳnh Dao

7. Ông Nguyễn Thanh Dũng

8.Ông Long Quang Dũng

9.Ông Lê Hoàng Giữ

10.Bà Lê Thanh Giang

11.Ông Lê Thanh Hùng

12.Ông Lưu Hoàng Hà

13.Ông Nguyễn Văn Hiền

14.Ông Phạm Thành Hiến

15.Ông Nguyễn Văn Khanh

16.Ông Lê Minh Khái

17.Ông Trần Tuấn Kiệt

18.Ông Lý Chí Kiệt

19.Bà Hồ Thị Kiểng

20.Ông Lưu Văn Liêm

21. Bà Lê Thị Ái Nam

22.Ông Vương Phương Nam

23.Ông Bùi Quốc Nam

24. Ông Phạm Quốc Nam

25.Ông Phan Như Nguyện

26.Bà Bùi Thanh Nguyên

27.Ông Nguyễn Văn Ngôn

28.Ông Trương Thanh Nhã

29. Bà Hồ Thị Tuyết Nhung

30. Bà Phan Thị Thu Oanh

31.Bà Lâm Thị Sang

32.Ông Phan Văn Sáu

33.Ông Ngô Thành Thật

34.Ông Nguyễn Chí Thiện

35.Bà Tô Việt Thu

36.Ông Hồ Hữu Tiến

37.Ông Nguyễn Bình Tân

38. Ông Phạm Văn Thiều

39.Ông Hồ Thanh Thủy

40.Ông Nguyễn Văn Truyền

41.Bà Trương Hồng Trang

42.Ông Dương Thành Trung

43.Ông Trần Văn Út

44.Ông Đặng Tiến Út

45.Ông Tăng Sa Vong

46.Bà Cao Xuân Thu Vân

47.Ông Lê Quốc Việt

48.Ông Phan Hùng Việt

49.Ông La Văn Viễn

50.Bà Đỗ Thị Yến./. 

Đỗ Thoa
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực