Văn hóa nghệ thuật với đời sống bộ đội hiện nay

Thứ năm, 16/06/2022 15:31
(ĐCSVN) - Nhận thức rõ vai trò của văn hóa nghệ thuật đối với đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã thường xuyên quan tâm, chăm lo hoạt động văn hóa nghệ thuật. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn, phẩm chất, đạo đức của người quân nhân cách mạng trong tình hình mới.
leftcenterrightdel
 Hoạt động văn hóa nghệ thuật luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. (Ảnh: Giang Đình)

Bám sát các tiêu chuẩn xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nhằm định hướng nhận thức và thực hiện các nội dung như: giáo dục chính trị, tuyên truyền cổ động, tổ chức văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng, sáng tác các tác phẩm văn hóa nghệ thuật,... Nhờ vậy, các hoạt động văn hóa, văn nghệ với phương châm: “Xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ” đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn quân. Hoạt động văn hóa nghệ thuật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã hướng vào bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Đảng, đơn vị và lan tỏa quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đến mọi quân nhân. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện lễ tiết tác phong quân nhân, phong cách giao tiếp ứng xử có văn hóa trong lao động, chiến đấu, công tác và học tập; trong quan hệ ứng xử quân nhân và ứng xử đoàn kết quân dân, góp phần thúc đẩy phong trào phấn đấu theo tiêu chuẩn nhân cách con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Trung sĩ Lò Văn Bé ở Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 82, Quân khu 2 cho biết: “Sinh hoạt văn hóa văn nghệ tối thứ 4 hằng tuần là nội dung luôn được chúng tôi chờ đợi. Qua hoạt động này, chúng tôi thêm hiểu về các nét đẹp văn hóa, các làn điệu dân ca của nhiều miền quê. Đồng thời, sinh hoạt văn hóa văn nghệ cũng giúp mọi người thêm gắn bó với đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

leftcenterrightdel
Liên hoan văn nghệ “Lực lượng vũ trang Quảng Ninh tự hào vững bước dưới cờ Đảng”.
(Ảnh: Văn Đảm) 

Tìm hiểu được biết, trong tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, cùng với lực lượng văn công chuyên nghiệp, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh hoạt động sáng tác, thưởng thức văn học nghệ thuật, các hoạt động văn nghệ quần chúng cũng diễn ra sôi nổi. Các chương trình liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng các cấp, chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn… đã được thực hiện có nền nếp, hiệu quả. Vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cũng được phát huy trong tổ chức các buổi liên hoan, giao lưu văn nghệ nhân các dịp: Ngày thành lập Đảng (03/02); Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); sinh nhật đồng đội hằng tháng, quý...

Theo đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, văn hóa nghệ thuật là một lĩnh vực đặc biệt trong đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta. Văn hóa nghệ thuật vừa trực tiếp tạo dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, vừa góp phần quan trọng bồi đắp phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng. Nhiều tác phẩm nghệ thuật có tính tư tưởng, nghệ thuật cao đã trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở, nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của Quân đội ta.

leftcenterrightdel
Hoạt động  văn hóa văn nghệ đã thường xuyên góp phần nâng cao đời sống
tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. (Ảnh: Văn Long)

Đồng thời, hiệu quả tích cực của công tác văn hóa văn nghệ còn góp phần đấu tranh, bài trừ những sản phẩm văn hóa độc hại và những tác phẩm xấu độc của các thế lực thù địch, xây dựng môi trường văn hóa quân sự phong phú, lành mạnh cho bộ đội. Qua đó, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động văn hóa văn nghệ trong các đơn vị Quân đội cũng còn một số hạn chế nhất định, như: Nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ chủ trì về vai trò của văn hóa nghệ thuật chưa đầy đủ, sâu sắc; tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật ở một số đơn vị còn sơ sài, chậm đổi mới, thiếu sáng tạo; kinh phí tổ chức, đầu tư thiết bị, vật tư cho hoạt động văn hóa nghệ thuật tuy đã được nâng lên, song còn nhiều khó khăn ở một số đơn vị...

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, để phát huy vai trò của hoạt động văn hóa nghệ thuật, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 355-CT/QUTW ngày 20/4/2017 của Quân ủy Trung ương “Về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay”. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động văn hóa nghệ thuật, phát huy vai trò của các tổ chức, các thiết chế văn hóa tại đơn vị; tiếp tục khai thác các nguồn lực vật chất và tinh thần, đầu tư tương xứng với yêu cầu phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Quân đội,... Qua đó, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Văn Long - Nguyễn Quang Vũ
Đại học Chính trị
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực