Thường trực HĐND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị thống nhất chương trình Kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX

Thứ tư, 17/11/2021 14:57
(ĐCSVN) - Chiều ngày 16/11, Thường trực HĐND huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất chương trình, nội dung, thời gian tiến hành kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
 
Các đại biểu dự hội nghị. 

Dự hội nghị có Đồng chí Trần Hữa Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND  huyện; Lãnh đạo Ủy  ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; Thủ trưởng 1 số phòng, ban liên quan của huyện….

 Đồng chí Trần Hữa Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.
 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.
 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Dự kiến kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra 1,5 ngày từ ngày 15 đến 16/12; tại Kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp gồm báo cáo tình hình phát triển  kinh tế - xã hội năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo kết quả và phương hướng, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới; Báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và kết quả công tác thanh tra năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kết quả giải quyết, ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khoá XX và các tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện  sẽ  xem xét, thảo luận báo cáo của các ngành Công an, Quân sự, Viện KSND, Tòa  án nhân dân, Chi cục thi hành án, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện  và các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữa Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đề nghị các biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về cơ chế chính sách đầu tư hệ thống kênh mương, máy móc phục vụ cho phát triển nông nghiệp, cụ thể như việc hỗ trợ mô hình trồng cây Nguy tất ở xã Thống Nhất và các mô hình trồng cây vụ đông để đảm bảo tính bền vững và mang lại giá trị kinh tế cao; cơ chế xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục; việc quản lý nguồn thu cấp xã và yêu cầu các tổ công tác tăng cường kiểm tra việc đầu tư công w...

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, về các tờ trình của UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban ngành liên quan tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các tờ trình, báo cáo đảm bảo chất lượng nội dung phục vụ kỳ họp như tờ trình về cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục và trên cơ sở đó, UBND huyện xây dựng kế hoạch trình kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026...

Phát biểu kết luận, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XX sẽ diễn ra 1,5 ngày từ ngày 15 đến 16/12/2021. Để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình bảo đảm đầy đủ, chính xác, khách quan, phản ánh đúng tình hình thực tiễn và hoàn thiện trước ngày 5/12. Các Ban HĐND huyện chủ động chuẩn bị các báo cáo giám sát có trọng tâm, trọng điểm; Ban quản lý dự án, Phòng tài chính - Kế hoạch huyện xem xét phân bổ vốn đầu tư công, vốn đầu tư trung hạn để Thường trực HĐND huyện có kế hoạch giám sát thực tế đảm bảo đúng quy định. Đối với Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến, đồng chí giao cho đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chuẩn bị các nội dung phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri đạt kết quả cao; Văn phòng HĐND huyện phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2022, góp phần nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19...

Hoàng Thủy
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực