Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

Thứ tư, 28/12/2022 16:59
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022 cho 10 cá nhân. 

Theo Chỉ thị, thực hiện mong ước của Bác Hồ lúc sinh thời, Hà Nội - Thủ đô của cả nước ngày càng có nhiều gương người tốt, việc tốt và ý kiến của Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng (khi về thăm Đảng bộ và nhân dân Thủ đô nhân dịp Tết Nhâm Thân - 1992) về việc phát động phong trào xây dựng "Người tốt, việc tốt"; để Hà Nội thực sự có bước chuyển biến mạnh mẽ, xứng đáng với tầm vóc của Thủ đô trong công cuộc đổi mới, ngày 28/3/1992, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" ở Thủ đô. Thành phố xác định, đây là việc làm thường xuyên, lâu dài, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thủ đô vững mạnh.

Chỉ thị nêu rõ, để phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” tiếp tục phát huy hiệu quả, thực hiện tốt chiến lược con người của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo động lực quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và xây dựng “Người tốt, việc tốt”; tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong tư tưởng, nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô về phong trào “Người tốt, việc tốt”; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức thực hiện, đưa phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên và hành động cụ thể, thiết thực ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị.

Các cấp, các ngành phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, phong trào “Người tốt, việc tốt” theo hướng thiết thực, hiệu quả, luôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy Đảng, các đơn vị từ thành phố đến cơ sở chủ động phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”; kịp thời biểu dương, tôn vinh các gương điển hình và tổ chức thi đua học tập, làm theo các mô hình, điển hình của ngành, địa phương, đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác; chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp...

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thường xuyên sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm ổn định, có tính kế thừa và phù hợp với các quy định; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.../.

Trung Ânh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực