Vinh danh 76 công trình tiêu biểu trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021

Vinh danh 76 công trình tiêu biểu trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021

(ĐCSVN)- Kế thừa, phát huy kết quả từ 5 lần trước, năm nay Sách vàng Sáng tạo Việt Nam công bố và giới thiệu 76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 151 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, đề xuất
Giải thưởng sáng tạo TP Hồ Chí Minh lần 2 dự kiến diễn ra vào tháng 12 2021
Giải thưởng sáng tạo TP Hồ Chí Minh lần 2 dự kiến diễn ra vào tháng 12/2021
(ĐCSVN) – Giải thưởng sáng tạo TP Hồ Chí Minh lần 2 nhận được 195 đề án, công trình, giải pháp, đề tài đăng ký tham gia giải thưởng tại 7 lĩnh vực....
Phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn
Phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn
(ĐCSVN) - Cuộc thi nhằm động viên, tạo cơ hội để các nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên, người lao động trong và ngoài nước sáng tạo những tác phẩm...
Hà Nội tuyên dương 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn
Hà Nội tuyên dương 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn
(ĐCSVN) - 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội được biểu dương, tôn vinh ngày hôm nay là nguồn...